Objectius de qualitat

L'objectiu principal del Programa de Qualitat del Parc de Salut MAR és impulsar els valors de qualitat i excel·lència i implicar al màxim els professionals per tal d'oferir als pacients, a les seves famílies i a la comunitat, una atenció integral basada en la millora contínua de la qualitat, duta a terme per equips interdisciplinaris.

Per aconseguir impulsar aquests principis, el Programa de Qualitat proposa a través dels seus grups de treball objectius bianuals sobre la base de les necessitats detectades pels professionals.

Objectius vigents

Abordatge transversal dels accessos vasculars

 • Millorar la inserció i el manteniment i cura dels accessos venosos dels pacients hospitalitzats.
 • Millorar l'adequació del tipus de catèter segons necessitats.
 • Disminuir la incidència d'accessos venosos sense indicació justificada.
 • Disminuir les complicacions associades.

Abordatge integral del delírium/síndrome confusional aguda

 • Adequar la guia d'abordatge integral del delírium a tots els àmbits de l'Hospital del Mar (pacients post-quirúrgics, hospitalitzats, llarga estada...) i dissenyar el pla de formació i difusió corresponent.
 • Millorar la detecció de pacients a risc i la prevenció del delírium en pacients a risc.
 • Disminuir el nombre de complicacions associades al delírium.

Eliminar l'Hepatitis C a l'àrea d'influència de l'Hospital del Mar

 • Realitzar un cribratge universal en col·lectius vulnerables i en altres serveis de l'hospital: Urgències (de més de 40 anys o amb factors de risc), Anestesiologia (preoperatoris), Malalties Infeccioses, Ginecologia i Psiquiatria.
 • Vincular al tractament el 90% dels diagnosticats.
 • Tractar i curar (resposta virològica sostinguda) al 95% del tractats.
 • Aconseguir l'acreditació com a hospital implicat en l'eliminació de l'Hepatitis C.

Implementació de PREMs i PROMs (objectiu institucional)

Es considera rellevant conèixer i avaluar el grau de satisfacció del pacient en relació a les seves expectatives respecte l'atenció sanitària, així com el seu estat de salut percebut. Aquest objectiu està en la línia del que proposa l'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) i el Departament de Salut amb la iniciativa del HES.

Estandarditzar i donar suport a la implantació del PreAlt (Objectiu de continuïtat)

Donar suport a l'implementació del nou circuit de PreAlt a tots els centres de l'Hospital del Mar per tal de millorar i facilitar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, assegurant la continuïtat de l'atenció al pacient amb Atenció Primària i els altres recursos sanitaris (residencials).

Codi bones pràctiques (objectiu de continuïtat)

Elaborar un document de síntesi amb missatges clau per àmbits, homogenitzar el contingut i establir un pla de comunicació (format i difusió). 

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat