Objectius de qualitat

L'objectiu principal del Programa de Qualitat del Parc de Salut MAR és impulsar els valors de qualitat i excel·lència i implicar al màxim els professionals per tal d'oferir als pacients, a les seves famílies i a la comunitat, una atenció integral basada en la millora contínua de la qualitat, duta a terme per equips interdisciplinaris.

Per aconseguir impulsar aquests principis, el Programa de Qualitat proposa a través dels seus grups de treball objectius bianuals sobre la base de les necessitats detectades pels professionals.

Objectius dels anys 2013/2014

Objectius dels anys 2011/2012

Necessitat dels professionals:

Codi de bones pràctiques del PSMAR:
En la dimensió de necessitats dels professionals de l’OMS s’ha elaborat un ‎Codi ‎de ‎bones pràctiques assistencials (CBP). Aquest ‎document pretén facilitar i ‎consolidar aquestes ‎pràctiques, ‎millorant la ‎qualitat de l'atenció. El CBP està orientat a consensuar pràctiques ‎assistencials segures, efectives i ‎característiques ‎del ‎rigor professional ‎que ha de marcar l'assistència sanitària en ‎la ‎nostra ‎organització.‎

Seguretat:

Mapa de riscos:
En el context de les accions de millora de la seguretat del pacient es va ‎proposar elaborar un mapa de riscos. L’objectiu ha estat identificar ‎processos que comporten un risc d’efectes adversos pel pacient i que ‎són potencialment evitables, per tal de proposar-ne mesures de ‎prevenció. ‎

De tots els riscos existents s’han prioritzat els relacionats amb ‎la ‎medicació, ja que ‎tant per la literatura científica com per la pròpia ‎experiència sabem ‎que són la principal causa d’esdeveniments ‎adversos (aproximadament el 33%). ‎

Aquest mapa es configura ‎com una ‎metodologia complementària a la ‎identificació i prevenció que duu a terme en el Servei de ‎Farmàcia del PSMAR, per identificar problemes relacionats amb la prescripció, dispensació i administració de fàrmacs que suposin un risc per la seguretat del pacient percebuts per metges i infermeres del PSMAR.
 

Hepatitis C:
L'objectiu de la prevenció de l'hepatitis C, emmarcat dins de l'àrea de la ‎seguretat del pacient, pretén disposar d’un protocol d’actuació davant la sospita de transmissió ‎nosocomial ‎d’hepatitis C, centrant-se en la identificació de procediments invasius per reduir el risc de transmissió del virus de l’hepatitis C durant l’atenció ‎‎sanitària.

Atenció centrada en el pacient:

Avaluació de la informació:
La millora de la comunicació entre els professionals i els pacients és un ‎objectiu essencial del Programa de Qualitat. S’han proposat ‎tres línies de treball : millora de la informació als malalts i familiars, ‎ identificació i revisió de fonts d'informació acreditades disponibles a internet sobre patologies i problemes de salut, i millora de la gestió de queixes i reclamacions. ‎

Objectius dels anys 2009/2010 ‎

Objectius dels anys 2007/2008

Objectius del any 2006 ‎

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat