Acreditació en qualitat

Al Parc de Salut MAR (PSMAR) tenim implantat el sistema d'acreditació en qualitat de centres d'atenció aguda per a Catalunya i el sistema de gestió de la Norma ISO 9001:2008 en determinades àrees de l'organització.

Acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda a Catalunya

Què és

L'acreditació de centres sanitaris ha estat definida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.

Amb l'acreditació es certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència. Per tal que aquesta organització ho pugui demostrar rep un certificat. El responsable d'atorgar el Certificat en Catalunya és el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sistema d'Acreditació

El procés d'acreditació d'un centre sanitari s'inicia mitjançant l'entrega de la sol·licitud d'acreditació degudament formalitzada al Departament de Salut.

Al centre sol·licitant se li farà una avaluació externa realitzada per una entitat independent i autoritzada. Aquesta avaluació és l'examen global i sistemàtic de les activitats i resultats de l'organització d'acord amb els estàndards establerts.

Un cop feta l'avaluació externa, l'entitat avaluadora farà arribar a l'organització i al Departament de Salut el denominat informe tècnic de l'avaluació.

Situació actual

Del 30 de setembre al 3 d'octubre de 2013, l'Hospital del Mar i l'Hospital de l'Esperança van ser ‎auditats per a la renovació de l'acreditació en qualitat com centres d'aguts.‎ No només els dos hospitals van superar el procediment de renovació de l'acreditació, ‎sinó que a més van obtenir una puntuació de 91.15% en cada un dels hospitals. A la ‎primera acreditació es va aconseguir un 85% a l'Hospital del Mar i un 84% a l'Hospital ‎de l'Esperança.‎

Norma UNE ISO 9001:2015

Com està implementada

El Programa de Qualitat de l'Hospital del Mar realitza suport i assessorament a aquelles unitats/serveis/departaments de l'organització que desitgen implantar la Norma ISO com a sistema de gestió de la qualitat interna.

Les unitats de gestió de l'organització que estiguin interessades en implantar aquest sistema de gestió poden presentar la iniciativa al Programa de Qualitat, on s'analitzarà la situació de partida, els recursos disponibles i l'activitat assistencial i no assistencial que desenvolupa la unitat interessada.

Quines unitats disposen de Norma ISO

El sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 està implementat en les següents àrees: ‎

  • Servei de Patologia (Secció de Patologia, Biologia Molecular i Citologia Hematològica).
  • Serveis d'Esterilització (Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança)‎
  • Servei d'Oncologia Radioteràpica
  • Unitat de Reanimació Quirúrgica ‎‎
  • Servei de Transfusió, Banc de Sang‎ (BST)‎ ‎
  • Laboratori de Referència de Catalunya‎‎
  • ‎Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària ‎

D'altra banda, el Servei de Patologia té diverses tècniques acreditades segons la Norma ISO 15189.

Comitè d'estandardització d'ISO

El Comitè d'Estandardització d'ISO de l'Hospital del Mar és l'òrgan que ‎agrupa tots els serveis, unitats i departaments de l'organització ‎que es gestionen sota la Norma ISO 9001:2015.

L'objectiu d'aquest ‎comitè és preservar l'estandardització de la Norma ISO 9001:2015 a ‎totes les àrees de l'Hospital del Mar que estiguin actualment ‎gestionant les seves activitats a través de la Norma.‎

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat