Acreditació en qualitat

Al Parc de Salut MAR (PSMAR) tenim implantat el sistema d'acreditació en qualitat de centres d'atenció aguda per a Catalunya i el sistema de gestió de la Norma ISO 9001:2008 en determinades àrees de l'organització.

Acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda a Catalunya

Què és

L'acreditació de centres sanitaris ha estat definida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.

Amb l'acreditació es certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència. Per tal que aquesta organització ho pugui demostrar rep un certificat. El responsable d'atorgar el Certificat en Catalunya és el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sistema d'Acreditació

El procés d'acreditació d'un centre sanitari s'inicia mitjançant l'entrega de la sol·licitud d'acreditació degudament formalitzada al Departament de Salut.

Al centre sol·licitant se li farà una avaluació externa realitzada per una entitat independent i autoritzada. Aquesta avaluació és l'examen global i sistemàtic de les activitats i resultats de l'organització d'acord amb els estàndards establerts.

Un cop feta l'avaluació externa, l'entitat avaluadora farà arribar a l'organització i al Departament de Salut el denominat informe tècnic de l'avaluació.

Situació actual

Del 30 de setembre al 3 d'octubre de 2013, l'Hospital del Mar i l'Hospital de l'Esperança van ser ‎auditats per a la renovació de l'acreditació en qualitat com centres d'aguts.‎ No només els dos hospitals van superar el procediment de renovació de l'acreditació, ‎sinó que a més van obtenir una puntuació de 91.15% en cada un dels hospitals. A la ‎primera acreditació es va aconseguir un 85% a l'Hospital del Mar i un 84% a l'Hospital ‎de l'Esperança.‎

Norma UNE ISO 9001:2008

Com està implantada

El Programa de Qualitat del PSMAR realitza suport i assessorament a aquelles unitats / serveis / departaments de l'organització que desitgen implantar la Norma ISO com a sistema de gestió de la qualitat interna. Actualment està implantat a: 
 

Comitè d’estandardització d'ISO

El Comitè d’Estandardització d’ISO del PSMAR és l’òrgan que ‎agrupa tots els serveis, unitats i departaments del la institució ‎que es gestionen sota la Norma ISO 9001:2008.

L'objectiu d'aquest ‎comitè és preservar l’estandardització de la Norma ISO 9001:2008 a ‎totes les àrees del PSMAR que estiguin actualment ‎gestionant les seves activitats a través de la Norma.‎
 

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat