Recerca

La recerca del servei es vehicula a través del Grup de recerca en nefropaties.

El grup pretén contribuir a dilucidar els mecanismes implicats en l'aparició i la progressió de les malalties renals mitjançant la recerca preclínica en models in vivo i in vitro. Aquests models permeten estudiar els mecanismes moleculars implicats en aquests processos i ajudaran a identificar dianes terapèutiques i noves estratègies contra les nefropaties. També té per objectiu aprofundir en noves estratègies i dianes terapèutiques mitjançant la realització d'assaigs clínics controlats i projectes observacionals d'elevat interès, participant en tots els nivells possibles de compromís: promotors, investigadors principals, col·laboració en projectes multicèntrics i projectes propis.

La nostra activitat està orientada principalment cap a determinades línies d'investigació amb finançament competitiu:

  • Nefropatia diabètica i biomarcadors precoços d'insuficiència renal crònica: C. Barrios PI16 / 00620
  • Diferències de gènere en les nefropaties: M. Riera
  • Hipertensió resistent (A. Oliveras EC11-426 i PI16 / 01356)
  • Noves dianes patogèniques i terapèutiques en l'àmbit del trasplantament renal (J. Pascual i M. Crespo PI13 / 00598, PI16 / 00617).

També el nostre grup desenvolupa línies de recerca clínica en l'àmbit de la Hipertensió arterial i el risc vascular, especialment en la hipertensió resistent, així com en els diferents aspectes terapèutics de la mateixa.

Més informació:

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat