Informació per a residents

El servei oferta cada any dues places de residents de Medicina Interna i Malalties Infeccioses i rep uns 40 residents de primer any d'especialitats mèdiques. Els residents propis fan una rotació extensa pels serveis mèdics, Medicina Intensiva i Unitat Coronària durant dos anys i després fan 18 mesos de rotació dins del propi servei de Medicina Interna i també 18 mesos al Servei de Malalties Infeccioses.

Els residents MIR tenen un procés d'aprenentatge que ha de ser progressiu, amb una relació directa envers el seu grau de responsabilitat.

S'ha d'assolir un programa docent pels residents amb els estàndards de qualitat el més alt possible, tant pels residents propis com pels que rotin pel servei.

Durant el seu aprenentatge els residents han d'assolir:

 • Fer una història clínica complerta i dirigida en funció dels símptomes guia del malalt.
 • Incloure eines validades d'avaluació de la seva capacitat funcional i cognitiva i de la seva situació social i familiar (Índex de Barthel, Índex de Lawton, Mini mental i escala de comorbilitat de Charlson).
 • Fer una exploració física sistemàtica i orientada a la historia del malalt.
 • Indicar les exploracions complementàries que permetin arribar al diagnòstic.
 • Interpretar les dades obtingudes de la història clínica, exploració física i exploracions complementàries, elaborant un judici clínic raonat i un diagnòstic diferencial acurat.
 • Elaborar un pla per confirmar el diagnòstic.
 • Conèixer i aplicar les Rutes Assistencials i protocols del Parc de Salut Mar.
 • Aplicar les Guies de Pràctica Clínica en cada procés assistencial.
 • Dissenyar un pla terapèutic cost-efectiu i individualitzat.
 • Comunicar-se adequadament amb el malalt i les famílies.
 • Limitar els esforços diagnòstics i terapèutics en funció de la situació prèvia del malalt, voluntat del malalt o família i de les esperances curatives.
 • Adquirir els coneixements adequats per fer una recerca bibliogràfica.
 • Fer presentacions en públic de casos clínics i revisions.
 • Elaborar comunicacions a congressos nacionals i internacionals.
 • Participar en projectes de recerca del servei, amb maneig de bases de dades i fins i tot anàlisi estadística.

Més informació

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat