Avís legal i Política de Privacitat

D'acord amb l'establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present lloc web és propietat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant, Parc de Salut Mar), proveït de CIF S0800471E i amb domicili al Passeig Marítim 25-29, 08003 Barcelona.

Pot contactar amb nosaltres en persona o un correu electrònic a la nostra adreça electrònica comunicacio(ELIMINAR)@psmar.cat

Condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquest web que es detallen a continuació.

Tots els continguts d'aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element)són propietat de l'entitat, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquest web sense el consentiment exprés i per l'escrit del propietari del web. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

  • La reproducció total o parcial dels continguts del web, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

La realització d'enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framing (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc. que indueixin a error sobre l'origen dels continguts. 

L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l'entitat. No és permetrà la realització d'un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'entitat.

Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l'entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

Aquest lloc web té per objectiu donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta el Parc de Salut Mar. El Parc de Salut Mar es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web. La informació continguda en aquesta web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquesta web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. El Parc de Salut Mar no expressa cap garantia sobre que la informació facilitada sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquest web. 

L'accés al web és per compte i risc de usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

El present web queda sotmès a l'establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquest web.

Finançament i publicitat

El PSMAR elabora i gestiona la seva web institucional únicament amb els seus recursos humans propis. Aquest lloc web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus ni conté publicitat.

Informació en relació a la protecció de dades

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, PSMAR, proveït de CIF S0800471E i amb domicili al Passeig Marítim 25-29, 08003 Barcelona, els informa, de conformitat amb els requeriments de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, que les seves dades seran tractades en l'àmbit assistencial per prestar-li assistència sanitària adequada i de qualitat, en relació a la missió d'interès públic establerta a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya i el que disposen els article 6.1.e i 9.2.h del Reglament General de Protecció de Dades.

Al PSMAR apliquem totes les mesures de seguretat requerides i els professionals que tractem les dades estem subjectes al deure de secret professional, garantint-ne així la confidencialitat en tot moment. Els destinataris de la informació són únicament els professionals o col·laboradors del PSMAR que ho precisin per a la realització de les seves funcions, així com els estaments oficials que per obligació legal o necessitat material hagin d'accedir a aquestes dades d'acord amb la seva finalitat i les competències previstes a la llei. Informem també que el PSMAR participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3). Així, les dades de les persones pacients a les quals es presti assistència al PSMAR també quedaran integrades en la HC3, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que n'és el responsable. Des del PSMAR es poden recollir dades des d'aquest sistema d'Història Clínica Compartida quan sigui necessari per a la prestació dels serveis assistencials.

En tot cas, qualsevol pacient pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les dades i d'oposició i limitació del tractament, així com de portabilitat de les dades, de conformitat amb el previst en la legislació vigent, dirigint-se per escrit i aportant fotocòpia del seu DNI al departament de Documentació Clínica, a l'adreça Passeig Marítim 25-29 (08003) de Barcelona. No obstant, els informem que el PSMAR resta obligat a la custòdia de les seves dades assistencials d'acord amb els requeriments de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre autonomia del pacient i documentació clínica. En cas que consideri vulnerats els seus drets pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Així mateix, el responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar a través de l'adreça electrònica protecciodades(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat.

Informació en relació a la protecció de dades

Informació addicional

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat