Avís legal i Política de Privacitat

D'acord amb l'establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present lloc web és propietat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant, Parc de Salut Mar), proveït de CIF S0800471E i amb domicili al Passeig Marítim 25-29, 08003 Barcelona.

Pot contactar amb nosaltres en persona o un correu electrònic a la nostra adreça electrònica comunicacio(ELIMINAR)@psmar.cat

Condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquest web que es detallen a continuació.

Tots els continguts d'aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element)són propietat de l'entitat, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquest web sense el consentiment exprés i per l'escrit del propietari del web. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

  • La reproducció total o parcial dels continguts del web, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

La realització d'enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framing (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc. que indueixin a error sobre l'origen dels continguts. 

L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l'entitat. No és permetrà la realització d'un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'entitat.

Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l'entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

Aquest lloc web té per objectiu donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta el Parc de Salut Mar. El Parc de Salut Mar es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web. La informació continguda en aquesta web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquesta web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. El Parc de Salut Mar no expressa cap garantia sobre que la informació facilitada sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquest web. 

L'accés al web és per compte i risc de usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

El present web queda sotmès a l'establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquest web.

Finançament i publicitat

El PSMAR elabora i gestiona la seva web institucional únicament amb els seus recursos humans propis. Aquest lloc web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus ni conté publicitat.

Política de privacitat

El Parc de Salut Mar es compromet a respectar la seva privacitat i a protegir les seves dades personals.

Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic seran tractades pel Parc de Salut Mar amb la finalitat de gestionar les peticions d'informació i/o serveis que ens enviï l'usuari d'aquest lloc web. Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l'establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s'exigeixin per part d'instàncies oficials que hi estiguin legitimades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que lliura al Parc de Salut Mar i té la facultat d'exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic protecciodades(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé documentació identificativa equivalent.

Així mateix, el Parc de Salut Mar comunica a l'usuari del lloc web l'eventual utilització de 'galetes' quan l'usuari navegui per les diferents pàgines, amb la única i estricta finalitat d'identificar l'idioma i les preferències, podent oferir-li un servei més adequat. Les 'galetes' utilitzades pel Parc de Salut Mar són emmagatzemades en el disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquest ni llegir els arxius de galetes creats per altres proveïdors. L'usuari pot impedir la generació de galetes a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s'utilitzen per a reconèixer els usuaris i prestar-los un servei personalitzat, pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament del lloc web.

Registre d’activitats de tractament

Compromís social

  • Compromís social

© 2006 - 2020 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat