Qualitat de cures i seguretat

La missió del servei de Metodologia i Qualitat de les cures infermeres és la de donar suport als professionals d’infermeria en la correcta gestió dels processos assistencials, assegurant la qualitat i la seguretat de les cures i, alhora, vetllar pel compliment dels objectius de qualitat assistencials definits des de la Direcció Infermera, des de la Comissió de Qualitat, i des dels compromisos pactats amb els responsables dels serveis assistencials i la Direcció del PSMAR.

És per això que a l’any 2006, l’equip directiu d’infermeria va definir les línies estratègiques no només de les cures infermeres, sinó de la gestió dels processos assistencials, en els que hi intervenen, a més de les infermeres, altres membres de l'equip assistencial per tal de:

  • Garantir als malalts unes cures de qualitat planificades, sistemàtiques i individualitzades.
  • Disminuir la variabilitat de la pràctica clínica.
  • Estandarditzar les actuacions des de l’ingrés a l’alta del pacient.
  • Afavorir la transversalitat a l'incloure tot l’equip no només interdisciplinari i intrahospitalari sinó també, sempre que sigui possible, l'equip de l'atenció primària.
  • Augmentar l'atenció personalitzada i la informació del pacient sobre la seva malaltia.
  • Aportar una metodologia consensuada, basada en l’evidència científica, els protocols i procediments aprovats per la institució i el consens dels professionals experts.

Tots aquests requeriments garantint la mirada infermera per tal de que estigui present en l’organització sanitària, a través dels valors que comporta una cura integral, donant resposta a les expectatives dels pacients.

Gestió de cures

Protocols i procediments

Educació per a la salut

Qualitat de cures

Indicadors de qualitat

Gestió del coneixement

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat