Com demanar un informe

Si necessita tenir una còpia d'algun informe o del resultat d'alguna exploració realitzada al centre, pot adreçar-se al Servei d'Històries Clíniques, situat a Consultes Externes, porta número 12, de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. Si ho desitja pot enviar una altra persona en el seu nom per recollir aquesta documentació, sempre que porti una autorització seva per escrit i el DNI original de vostè i de la persona autoritzada. Per qualsevol dubte sobre la documentació clínica, pot posar-se en contacte telefònic amb aquest servei (93 367 41 31).

Informació sobre la confidencialitat de la informació

En virtud de la legislació vigent 15/1999 de 13 de desembre, l'Hospital de l'Esperança  posa en el seu coneixement que:

  • Les dades de caràcter personal s'incorporaran a un fitxer amb la finalitat de procurar l'atenció mèdica-sanitària que els nostres usuaris requereixin, garantint sempre la confidencialitat d'aquestes. El responsable del fitxer és el Cap de Documentació Clínica del Parc de Salut MAR.
  • Els destinataris de la informació són tots els departaments de l'Hospital del Mar, la resta de centres del Parc de Salut MAR i els estaments oficials que per, obligació legal, hagin d’accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de l'assistència.
  • Tot usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades de caràcter personal, d'acord amb les lleis. Per exercitar els drets esmentats, pot dirigir-se per escrit al Cap de Servei de Documentació Clínica de l'Hospital del Mar.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles

Xarxes socials

  • Twitter
  • Canal YouTube

© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat