Història

Del 1914 al 1972

L'evolució històrica del Recinte Torribera va paral·lela a l'evolució de les necessitats assistencials i socials del país en general i del seu entorn concret.

La Mancomunitat de Catalunya presidida per Prat de la Riba preocupada de millorar l'assistència dels malalts mentals, encomana al Dr. Martí i Julià (1914) un projecte d'organització dels serveis.

A la I Assemblea de la Mancomunitat (1914) es recull la construcció d'una clínica mental al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. En l'informe tècnic de l'arquitecte Sr. Rubió consta que: "La finca anomenada Torribera està situada al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i molt a prop del poble. L'orientació general de la finca, és de cara al migdia, de manera que el sol la il·lumina i escalfa totalment, la major part del dia. Les muntanyes formen una serralada que la resguarda dels vents. L'infrascrit creu, que difícilment podria trobar-se en les immediacions de Barcelona, una altra finca, que sota l'aspecte de l'orientació, fos tan adient com la Torribera per establir-hi una casa de salut i de benestar".

L'any 1926 la Diputació de Barcelona autoritza el començament de les obres. La inauguració fou a l'octubre de 1930, i s'hi van portar 90 malalts crònics de Sant Boi. En aquell temps s'edificà també l'església, el pavelló per a les infermeres, que després fou convent, i la casa del director. L'any 1935 s'acabà la construcció dels pavellons ara anomenats Immaculada, Montserrat, Convent, porteria i Tanatori. El 1942 acaben les obres dels pavellons de Lourdes i de Sagrat Cor, que van ser inaugurats el 1945 i 1946 respectivament. L'any 1962 finalitzaren les obres del pavelló de Sant Pau. L'any 1972 les dels pavellons Centrals i Docent i la zona poliesportiva, que l'any 1986 es va cedir en ús a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. L'any 1972 es va tancar la Masia a usos assistencials.

Del 1985 al 2000

En l'àmbit docent, l'any 1985 el centre va esdevenir docent per a metges internistes residents (MIR) de psiquiatria i l'any 1994 per a psicòlegs (PIR) de psicologia clínica. Durant els anys 1983 a 1993, l'Escola Gimbernat d'Infermeria i Fisioteràpia va impartir els seus ensenyaments al Recinte. El 1992 s'incorporà a l'oferta formativa l'Escola Emili Mira i López, el 1995 el CESNID i la UNED. Paral·lelament a l'evolució de la sanitat a Catalunya i coincidint amb la voluntat de la Diputació de Barcelona d'utilitzar els seus recursos en benefici dels municipis, el 1994 es va començar a desenvolupar al centre la vessant sociosanitària de l'atenció que es presta, aprofundint en la necessària diversificació de serveis.

L'any 1995 es va materialitzar un concert amb el Servei Català de la Salut al temps que s'inaugurarà el rehabilitat pavelló Núria. El 1996 es va obrir una Unitat Funcional Interdisciplinària (UFIS) de demències. El 1997 es van inaugurar les noves instal·lacions del Centre Martí i Julià.

L'any 1999 es van finalitzar les obres d'adequació de la planta baixa del pavelló de Llevant i s'ocupà amb 59 pacients psicogeriàtrics, i es van finalitzar també les obres de rehabilitació de la planta h6, a on es traslladaren 16 usuaris de psiquiatria general d'aguts, el mes de juny, de tres equipaments assistencials: el Centre de Dia del Centre Martí i Julià, la planta baixa del pavelló de Llevant i la unitat d'aguts h6, els dos primers concertats.

Del 2000 a l'actualitat

El 16 de juny de 2003 els Centres Assistencials de Torribera van canviar de nom i van passar a ser els Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, en honor als valors de la seva figura: modernitat, constància, treball centrat en les persones, voluntat permanent de millora, docència i investigació i fidelitat a uns principis i a un país.

L'any 2005, es van celebrar els setanta-cinc anys de Torribera, en certa manera, un símbol de la història recent de Catalunya. De la Clínica mental, inaugurada l'any 1930 per la Diputació d'aquell temps, a l'actual recinte Torribera, amb una diversificada oferta de serveis i una integració creixent dins de la vida de Santa Coloma de Gramenet.

L'any 2006 va ser un any de canvis estratègics. Forma part de la missió de la Diputació de Barcelona, millorar i ajudar a millorar els serveis que els ciutadans reben en els seus municipis, i desenvolupar accions que els dotin d'equipaments locals de qualitat. La competència sobre els serveis assistencials no pertoca a la Diputació si no a la Generalitat de Catalunya.

El dia 22 de desembre de 2009 el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, en el context del pla d’ordenació de competències entre la Diputació i la Generalitat, el traspàs dels serveis dels Centres Assistencials Emili Mira i López (CAEMIL), de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, el Servei Català de la Salut, la Diputació i el Parc de Salut Mar van signar un conveni en el què s’establia la nostra cooperació, a través de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addcions (antic IAPS), en el desenvolupament de l’activitat sanitària assistencial dels CAEMIL i la nostra col·laboració per tal d’ajudar a garantir l’atenció integral del pacient i la coordinació amb les diferents línies sanitàries, de docència i recerca.

El centre segueix sent seu de pràctiques, jornades científiques i activitats diverses, totes elles conduents a l'objectiu expressat de rendabilitzar el màxim les seves potencialitats en benefici dels interessos ciutadans diversos als quals té possibilitats de servir.

Vincles relacionats

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat