Hospitals

L'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS) va constituir-se el 18 de març de 1983, amb l'objectiu de millorar la coordinació dels recursos hospitalaris que fins aleshores depenien de l'Ajuntament de Barcelona. L'IMAS és un institut amb personalitat jurídica pròpia, composat per aquests dispositius.

Hospital del Mar

Hospital universitari, innovador i dinàmic, que atén patologies de complexitat mitjana i alta, amb una llarga història i tradició de servei a la ciutat de Barcelona

Hospital de l'Esperança

Plenament arrelat al barri de Gràcia, ofereix els seus serveis des de 1933. Treballa estretament amb l’Hospital del Mar per tal d’oferir una atenció sanitària global.

Centre Fòrum

Apropa els serveis de geriatria i psiquiatria, al mateix temps que enforteix la connexió amb l’hospital per a les malalties de major complexitat.

Centre Peracamps

El servei d’urgències de Peracamps atén les urgències de Ciutat Vella que no precisen ser intervingudes, i es coordina amb l’Hospital del Mar pel trasllat dels pacients que ho precisen.

Centre Dr. Emili Mira

Disposa d’una completa oferta de serveis en salut mental que compren tots els nivells de l’atenció sanitària: ambulatòria, hospitalària i sociosanitària.

IMIM

Dedicat a la recerca científica en el camp de la Biomedicina i de les Ciències de la Salut, porta més de 20 anys desenvolupant una recerca competitiva d’alt nivell.

Compromís social

  • Compromís social

© 2006 - 2020 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat