Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

Tractaments en la síndrome de la fatiga crònica

En el moment actual no es coneix l'etiologia de la síndrome de la fatiga crònica, la qual cosa impedeix oferir un tractament curatiu. No obstant això, es poden proporcionar tractaments simptomàtics i de suport. L'efectivitat global dels tractaments en la SFC no és elevada. Els objectius del tractament van dirigits a reduir els graus de fatiga i dolor, així com a millorar els nivells d'activitat, adaptació i qualitat de vida. Només la teràpia cognitivaconductual i l’exercici físic progressiu i controlat han demostrat, en assajos clínics de qualitat, eficàcia en el tractament de la SFC malgrat que s’han assajat multitud de fàrmacs (1, 2, 3).

Teràpia cognitivaconductual

La teràpia cognitivaconductual ha demostrat ser eficaç en el tractament de la SFC i també en malalts amb fatiga crónica idiopàtica. Aquesta modalitat terapèutica implica realitzar una sèrie de sessions en les que s'intenta modificar les creences i comportaments enfront de la malatia, aprenent a gestionar-les de forma més eficient (4, 5, 6, 7).

Exercici físic progressiu controlat

Hi ha evidència del seu efecte beneficiós sobre el dolor, el benestar general i la funció física. S'ha de fer de forma gradual i progressiva. Exercicis de baix impacte com caminar, nedar, ciclisme, aquagym són molt adients. S’aconsella fer-los com a mínim tres cops per setmana durant 30’. Sembla que els exercicis realitzats en mitjà aquàtic produeixen millors resultats. El tai-chi i la ioga poden ser pràctiques beneficioses pels/per les pacients amb SFC. (Per a més informació consultar el butlletí informatiu ¿Qué es el síndrome de la fatiga crónica?). Es necessari individualitzar-se d’acord a les característiques personals del/de la pacient i de les fases evolutives de la condició clínica (8, 9, 10, 11).

Fàrmacs

Antidepressius

No han d’administrar-me de forma sistemàtica. En els casos en els quals hi hagi un component depressiu associat, en l’ensomnia i en la millora subjectiva de les miàlgies. S'utilitzen els antidepressius tricíclics a dosis baixes o mitjanes.

Ansiolítics

Poden utilitzar-se de forma temporal per al tractament de l'ansietat associada i de l’insomni.

Corticoides

S'ha proposat el seu ús sobretot dels mineralcorticoids en els casos en els quals existeixi hipotensió ortostàtica o alteracions en l'eix hipòfisis- suprarenal.

Antiinflamatoris no esteroides

Poden millorar simptomàticament les miàlgies i la cefalea però no tenen efecte sobre la fatiga.

S'han assajat molts fàrmacs per al tractament de la SFC com galantamina (inhibidor central de la acetil colinesterasa), immunoglobulines, aciclovir, metilfenidat, amb resultats inconsistents o contradictoris, per la qual cosa en l'actualitat no hi ha cap fàrmac que tingui evidència científica (1, 2, 3). Al coexistir amb freqüència amb la fibromiàlgia el tractament de la mateixa és utilitzat en els/les pacients de SFC que a l’hora tenen aquesta altre condició clínica.

Bibliografia

1 Prins, JB, van der, Meer JW, Bleijenberg, G. Chronic fatigue syndrome. Lancet 2006; 367:346.

Whiting, P, Bagnall, A-M, Snowden, AJ, et al. Interventions for the treatment and management of chronic fatigue syndrome -- a systematic review. JAMA 2001; 286:1360.

3 Straus, SE. Pharmacotherapy of chronic fatigue syndrome: another gallant attempt. JAMA 2004; 292:1234.

Sharpe, M, Hawton, K, Simkin, S, et al. Cognitive behaviour therapy for the chronic fatigue syndrome: a randomized controlled trial. BMJ 1996; 312:22.

Deale, A, Chalder, T, Marks, I, et al. Cognitive behavior therapy for chronic fatigue syndrome: A randomized controlled trial. Am J Psychiatry 1997; 154:408.

Deale, A, Husain, K, Chalder, T, Wessely, S. Long-term outcome of cognitive behavior therapy versus relaxation therapy for chronic fatigue syndrome: A 5-year follow-up study. Am J Psychiatry 2001; 158:2038.

Prins, JB, Bleijenberg, G, Bazelmans, E, et al. Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2001; 357:841.

Fulcher, KY, White, PD. Strength and physiological response to exercise in patients with chronic fatigue syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 69:302.

Fulcher, KY, White, PD. Randomised controlled trial of graded exercise in patients with the chronic fatigue syndrome. BMJ 1997; 314:1647.

10 Reid, S, Chalder, T, Cleare, A, et al. Chronic fatigue syndrome. BMJ 2000; 320:292.

11 Sisto, SA, LaManca, J, Dordero, DL, et al. Metabolic and cardiovascular effects of a progressive exercise test in patients with chronic fatigue syndrome. Am J Med 1996; 100:634.

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat