Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

Quina és la tasca del reumatòleg?

El reumatòleg ocupa un paper central en la Unitat: coordina l'activitat general de la Unitat (gestió, assistència, docència i investigació). Tot això amb l'ajuda de la Gestora de casos que els proporciona el suport necessari per al bon funcionament de la Unitat.

 1. Gestió

  • Coordina l'activitat general de la Unitat. Organitza l'activitat assistencial, docent i investigadora. Distribueix les responsabilitats dels diferents professionals, avalua la seva activitat i qualitat, instaura els circuits assistencials, s'encarrega de les relacions amb la resta de serveis assistencials de l'hospital, amb l'administració de l'hospital, amb la xarxa assistencial extrahospitalària i amb les autoritats sanitàries. Planifica i impulsa l'activitat docent i d'investigació.
    
 2. Assistència

  • Diagnostica/ confirma/descarta el diagnòstic, avalua les comorbiditats, estableixen el pronòstic, instaura el pla terapèutic (d'acord amb els altres professionals de la Unitat) i emet informes clínics diagnòstics i pronòstics, mitjançant entrevista clínica i exploració física acompanyades de les exploracions complementàries i les derivacions als especialistes pertinents. Tot això en conjunció amb els altres especialistes de la Unitat: psicòleg/a, psiquiatre/a, infermera/a i els altres professionals sanitaris que puguin ser requerits depenent de les característiques del pacient.
  • Coordina les sessions clíniques assistencials en les quals es posen en comú els punts de vista dels diferents professionals respecte als casos assistits durant la setmana.
    
 3. Docència

  • Planifica, desenvolupa i impulsa:

   • Programes de formació continuada dirigits a altres professionals sanitaris en una tasca de disseminació del millor coneixement existent, d'acord amb la Medicina Basada en l'Evidència.
   • Sessions clíniques de formació continuada de la Unitat. Es realitza una sessió de formació continuada per setmana en què es convida professionals interns i externs que puguin aportar coneixement sobre tots els aspectes relacionats amb la malaltia. Es posa especial èmfasi en les "interseccions de coneixement" entre diferents especialitats i àrees.
   • Desenvolupa una sessió de formació dirigida a pacients en les quals se'ls explica els aspectes més rellevants de la malaltia.
   • Imparteix sessions de formació continuada a petició de diversos col·lectius: associacions de pacients, etc
   • Participa en Comitès/Comissions d'Experts sobre la malaltia assessorant les autoritats sanitàries i organismes científics en els aspectes assistencials, docents i d'investigació.
   • Planifica i coordina mitjançant les noves tecnologies d'informació i comunicació: web de la Unitat, les activitats de formació continuada i divulgació científica.
   • Realitza activitats de divulgació del coneixement sobre la malaltia en els mitjans de comunicació escrita i audiovisuals en forma d'articles, entrevistes i altres formats de comunicació.
     
 4. Investigació

  • Planifica i coordina l'activitat investigadora: assaigs clínics, estudis clínics, estudis de "ciència bàsica", genètics i epidemiològics de la Unitat.
  •  Dissemina els resultats de la investigació en reunions científiques: congressos, simpòsiums, etc. Publica els resultats de la investigació en revistes científiques.
  • És present en els mitjans de comunicació, en premsa escrita i en mitjans audiovisuals, disseminant l'activitat investigadora de la Unitat.

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

 • Pla d'igualtat del PSMar
 • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat