Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

Quina és la tasca del psiquiatre?

La col·laboració d'un especialista en Psiquiatria dins d'una Unitat per a l'atenció a la Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), preferentment integrat en l'equip estable del recurs, és ara com ara absolutament necessària.

Així, en sèries de pacients amb fibromiàlgia publicades en revistes especialitzades, es reconeix que al voltant d'un terç dels casos sofreixen de trastorns psiquiàtrics. En la nostra pròpia estadística de casos en la Unitat, una mica més del 46 % des de l'engegada del recurs, manifesten alteracions psicopatològiques prèvies, concomitants o posteriors a l'establiment d'aquestes malalties.

Atenció de pacients per Psiquiatria a la Unitat

Selecció dels/de les pacients

  • Antecedents psiquiàtrics personals previs.
    Hi ha un cert nombre de pacients que arriben a la unitat amb antecedents de tipus psiquiàtric, amb o sense tractaments regulars, els quals han de ser assumits en un seguiment psiquiàtric mentre són atesos en la Unitat, amb la finalitat d'articular de forma complementària l'atenció dels aspectes reumatològics i psiquiàtrics de la malaltia.
  • Alteracions suggestives d'origen psiquiàtric detectades en el curs de l'atenció en la Unitat.
    Durant el procés assistencial que es desenvolupa en la Unitat, els diferents professionals que intervenen en l'avaluació i orientació terapèutica de la patologia reumàtica de cada pacient, poden conèixer alteracions de possible contingut psiquiàtric en els/les pacients i orientar cap a la valoració per part del psiquiatre.

Dolor i Psicopatologia

Els trastorns d'ansietat, alteracions de l'humor fonamentalment depressives i les alteracions del somni, són les queixes més habituals dels/de les pacients amb Fibromiàlgia i SFC, que són derivats per a valoració psiquiàtrica.

Habitualment, es tracta de pacients amb patologies en varis dels sistemes que s'integren en el cos humà, amb la qual cosa compliquen i poden explicar els trastorns psiquiàtrics que es posen de manifest. Malgrat això, està acceptat per l'experiència que els trastorns depressius, solen acompanyar-se en un elevat nombre de casos de dolor i, d'altra banda, el dolor és un comú acompanyant com a símptoma residual de les depressions cronificades.

Reforçant la relació, les vies i estructures nervioses implicades en les sensacions doloroses en el cervell, estan físicament molt properes de les estructures relacionades amb la depressió i utilitzen neurotransmisors comuns. Així mateix, una part important dels antidepressius eficaços en el tractament de la depressió, també ho són per a millorar la tolerància del dolor.

Actualització continuada, investigació i divulgació

L'atenció i tractament de la Fibromiàlgia i el SFC, estan adquirint una rellevància de primer nivell dins de l'atenció sanitària al nostre país i en la dels països desenvolupats. Estan en plena expansió els estudis de tots els aspectes relacionats amb ambdues patologies, inclosos els psiquiàtrics i psicològics, generant una important quantitat d'informació d'utilitat per a la cura dels nostres pacients. Una informació que cal analitzar i valorar dins del marc clínic, de la qual es poden derivar línies d'investigació, en aquestes patologies tan necessitades de nous recursos que millorin les expectatives en els/les pacients que les pateixen.

La divulgació pel que concerneix els continguts psiquiàtrics d'aquestes patologies és una eina molt important en el coneixement social d'aquestes malalties, la comprensió i l'atenció de les mateixes. Però sobretot, en els/les pacients aporta elements essencials que faciliten l'intercanvi d'informació de valor amb els terapeutes, així com una participació eficaç i constructiva en el pla terapèutic de cada cas, la qual cosa redunda en el seu propi benefici.

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat