Recerca

Equip professional:
Coordinació: Maria Sala
Andrea Burón, Margarita Posso, Xavier Castells, Francesc Macià, Maria Sala (Metges)
Mercè Comas, Marta Roman (Estadístiques i Data managers)
Cristina Hernández Rodríguez (Data manager)
Laia Domingo Torrell (Tècnica)
Clara de Caralt, Roser Farriol, Alícia García, Alexia Giannoula, Javier Louro (Tècnics investigadors)
Esther Martinez (Administrativa)

El Grup de Recerca d'Epidemiologia i Avaluació el forma un grup multidisciplinar de professionals amb formació en epidemiologia i salut pública, biomedicina, estadística i infermeria.

Està integrat dins el Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM i des del 2022 forma part de la RICAPPS (Red para la Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud). Anteriorment, des de 2013 fins al juny de 2022, ha format part de la REDISSEC (Red de investigación en servicios sanitarios en enfermedades crónicas). Fins 2012 havíem format part del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública. I des de l'any 2009 està reconegut com a Grup de Recerca per la Comissió d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El grup ha desenvolupat l'activitat de recerca en el camp de la investigació en serveis de salut en les línies d'avaluació de l'efectivitat i costos de les intervencions i serveis de salut, proves diagnòstiques, avaluació i modelització de necessitats i ús de serveis sanitaris i desenvolupament d'instruments per a la ISS. La investigació del grup s'ha focalitzat en malalties rellevants per a la seva prevalença, gravetat o càrrega, com el càncer de mama i de còlon, artroplàstia de genoll i cataractes, centrant-se principalment a l'impacte i condicionats d'aquests problemes, la participació i impacte de programes preventius, factors relacionats amb la necessitat i demanda de cirurgia electiva, atenció a la població immigrant, etc. Actualment el grup està centrat en l'avaluació de programes de cribratge del càncer i de l'atenció oncològica.

Les línies principals de recerca actuals se centren, principalment, en l'avaluació del procés assistencial en pacients oncològics i de l'impacte del procés en la supervivència. Concretament:

 • Avaluació de l'efectivitat dels programes de cribratge de càncer: participació, adherència, resultats, efectivitat, efectes adversos, grups vulnerables o de risc i models de simulació de nous programes, proves i estratègies de cribratge.
 • Indicadors de qualitat en assistència oncològica i supervivència.
 • Análisis de costos: desenvolupament de metodologies en anàlisis de costos i cost-efectivitat, des del diagnòstic precoç fins tractament intrahospitalari i al llarg de la vida des del diagnòstic (life-time cost).

Projectes actius 

 • Lesiones benignas de mama, densidad mamaria y asociación con el riesgo de cáncer en una cohorte de mujeres cribadas
  FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. ISCIII
  CASTELLS OLIVERES, XAVIER 01/01/2016-31/12/2018
 • Uso de servicios de salud y comorbilidades en mujeres supervivientes de larga duración de cáncer
  FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. ISCIII
  SALA SERRA, MARIA 01/01/2017-31-/12/2019
 • Evaluación del patrón secuencial del nivel de sangre oculta en heces y su relación con el riesgo de neoplasia colorrectal: hacia la
  optimización del cribado poblacional de cáncer colorrectal

  FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. ISCIII
  BURON PUST, ANDREA 01/01/2017-31/12/2019
 • Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas-REDISSEC
  FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. ISCIII
  SALA SERRA, MARIA 01/01/2017-31-/12/2021
 • Estimación del riesgo individual de cáncer de mama según factores de riesgo conocidos de la mujer para la personalización del cribado mamográfico poblacional
  FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. ISCIII
  ROMAN EXPÓSITO, MARTA 01/01/2018-31/12/2020

Per a consultar altres projectes en curs i projectes finalitzats podeu consultar clicant aquí.

Publicacions

En cas que volgueu consultar els articles publicats pel grup de recerca, podeu fer-ho a través clicant aquí.

Pósters científics

En aquest apartat disposeu d’una galeria de pòsters científics, clicant aquí podeu accedir a la galeria.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat