Càncer cutani no melanoma

El Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar va iniciar una línia d'investigació en càncer cutani no melanoma fa 4 anys que s'ha dividit en diverses branques i que inclou tant l'estudi epidemiològic com les bases mol·leculars d'aquests tipus de tumors. Aquests estudis es poden realitzar gràcies a la col·laboració amb d'altres serveis del mateix centre, especialment el Servei d'Anatomia Patològica, així com l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM), el Center for Genomic Regulation (CRG) i el Instituto Valenciano d'Oncologia (IVO), entre d'altres.

Projectes finançats:

Títol: Estudio epidemiológico del cáncer cutáneo en España

Objectius: Estudi epidemiològic retrospectiu i prospectiu de la incidencia de cáncer cutani (carcinoma basocel.lular, escatós i melanoma) a Espanya. L'estudi s'ha realitzat a 4 centres: Hospital del Mar, Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), Hospital Juan Canalejo (Coruña) i Hospital Universitario de la Princesa (Madrid).

Investigadors principals: RM Pujol, Enrique Herrera, Eduardo Fonseca, Amaro García.

Investigadors col.laboradors: A Toll, F Gallardo, M Gilaberte, J Sánchez, J Herrero, A Giménez Arnau, M Yébenes.

Finançament: Estudi finançat per laboratoris 3M i Isdin.

Títol del Projecte: "Estudio de alteraciones genéticas implicadas en el cáncer cutáneo no melanoma de evolución agresiva mediante la técnica de microarray de tejidos por hibridación in situ fluorescente"

Objectius: Estudiar les alteracions genètiques del càncer cutani no melanoma agresiu, en concret del carcinoma escatós cutani i de mucoses, així com del carcinoma de Merkel.

Finançament: Fondo De Investigación Sanitaria (FIS). Instituto De Salud Carlos III. Ministerio De Sanidad y Consumo.

Investigadors: Ramón María Pujol Vallverdú, Agustí Toll, Montserrat Gilaberte, Mireia Yébenes, Francesc Alameda, José Placer.

Títol: "Caracterización genética del carcinoma escamoso cutáneo mediante array-HGC y confirmación con hibridación in situ fluorescente en arrays tisulares"

Objectius: Estudi de les alteracions genètiques en 20 carcinomes escatosos mitançant la tècnica d'array-hibridació genòmica comparada.

Finançament: Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Catalunya.

Investigadors: Blanca Espinet Solà, Ramon Maria Pujol Vallverdú, Agustí Toll Abelló, Rocío Salgado, Carlos Barranco Sanz, Francesc Solé Ristol.

Títol: "Puesta a punto de la técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH) en tejido parafinado para la detección de la t(17;22)(q22;q13) (COL1A1/PDGFB) en el dermatofibrosarcoma protuberans. Estudio comparativo de sensibilidad y especificidad con la técnica de RT-PCR"

Objectius: Posada a punt de la tècnica d´hibridació in situ fluorescent (FISH) per la detecció de la translocació 17;22 en dermatofibrosarcoma protuberans en teixit parafinat i comparar-ne el resultat amb la tècnica de RT-PCR.

Finançament: Grupo Español de Investigación en Sarcomas/Novartis.

Investigadors: Blanca Espinet Solà, Ramon Mª Pujol Vallverdú, Agustí Toll Abelló, Sonia Segura Tigell, Rocío Salgado Sánchez, Francesc Solé Ristol, Carlos Barranco Sanz, Beatriz Llombart Cussac, José Antonio Lopez Guerrero, Onofre Sanmartín, Carlos Serra Guillén, Enrique de Álava, Teresa Hernández, Ángel Santos-Briz Terrón.

Projectes no finançats:

Títol: Estudi del fenomen de senescència i del paper de les mutacions FGFR3 i PIK3CA en neoplàssies benignes cutànies: un posible model de carcinogènesi epitelial

Objectius: Estudi de les mutacions oncogèniques implicades en tumors benignes de pell, en concret, queratosis seborreiques i nevus epidèrmics. S'investigaran els mecanismes pels quals aquestes mutacions s'associen a tumors malignes en uns teixits (bufeta) i no en d'altres (pell) i especialment s'estudiarà si s'activa un fenòmen de senescència a la pell.

Investigadors: RM Pujol, A Toll, A Fernández-Casado, N Malats (CNIO), FX Real (IMIM).

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat