Malalties infeccioses cutànies i venereologia

Les activitats d'aquesta Unitat se centren en l'estudi, el diagnòstic i tractament de les Malalties Infeccioses que afecten la pell, el cabell, les ungles o les mucoses ja sigui de forma primària, és a dir, directament la pell des de l’exterior, o bé secundàriament des d’una infecció existent en un altre òrgan intern.

La patologia infecciosa cutània és una causa freqüent de visita mèdica, i representa aproximadament el 20% de les nostres consultes hospitalàries. La pell és la primera barrera de defensa envers el medi extern. Qualsevol laceració, incloent-hi els actes quirúrgics, pot comportar risc d’infecció, que per bé que en general sol ser lleu, pot arribar a comprometre la vida del pacient.
La nostra activitat comprèn 4 àrees bàsiques:

  1. Prevenció, diagnòstic i tractament de les Malalties infeccioses cutànies (causades per bacteris, fongs, micobacteris, virus i paràsits) de la població general.
  2. Es dóna importància al control del malalt amb infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), que a part de patir la patologia dermatològica comú, pot presentar alteracions cutànies com a causa de la seva immunodepressió (per exemple, aparició de berrugues múltiples i resistents als tractaments, condilomes, infeccions fúngiques profundes, pruïja, sarcoma de kaposi, etc.) així com per efecte secundari dels tractaments utilitzats (reaccions d’hipersensibilitat a antiretrovirals, èczemes, alopècia, etc.). La relació amb el servei de Malalties Infeccioses és estreta.
  3. Un altre pilar de la unitat és l’estudi de les infeccions de transmissió sexual (ITS), ja que la venereologia forma part de la nostra especialitat. Es prenen mostres per a l'estudi microbiològic de les infeccions venereològiques i s'instaura tractament adequat. Es disposa de laserteràpia per al tractament de les patologies tributàries. S’ofereix possibilitat de visita a les parelles dels nostres pacients i es fomenta l’educació sexual. S’ofereix estudi serològic (test del VIH; serologia de sífilis, hepatitis B i C) als pacients que ho sol·licitin. Aconsellem vacunació en casos indicats. Comptem amb la col·laboració del serveis de Ginecologia, Proctologia i Urologia, i tenim un contacte estret amb la Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual de Drassanes.
  4. La Dermatologia Tropical és un camp apassionant de creixent interès en el món interrelacionat en el que vivim. El constant moviment de viatgers cap a països allunyats afavoreix que ens arribi patologia dermatològica importada, que fa anys era excepcional al nostre medi. Així mateix, el fenomen immigratori contribueix a la globalització de la dermatologia. Cal conèixer la patologia pròpia d’altres àrees per poder diagnosticar-les adequadament.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat