Laserteràpia

Què és un làser?

El terme làser deriva del concepte d'"amplificació de la llum per emissió de radiació estimulada" (en anglès: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Diversos gasos, com el diòxid de carboni, líquids o sòlids són capaços d’emetre fotons (una partícula de llum) quan són estimulats amb una corrent d’alt voltatge. Un fotó pot estimular una altre molècula i provocar l’emissió d’un altre fotó idèntic, és a dir amb la mateixa longitud d’ona (amplificació). Els aparells làser produeixen un feix intens de fotons d‘idèntica longitud d’ona. Un sistema de miralls s’encarrega de fer que tots els fotons surtin de l’aparell en la mateixa direcció.

La longitud d’ona d’emissió determina la seva absorció i penetració en els teixits, això també es veu determinat per les característiques del teixit diana, un teixit por dispersar o absorbir completament o parcial l’energia a diferents longitud d’ona. El teixit que absorbeixi l’energia l’acumularà transformant-la en calor, que dependent del temps que es mantingui acabarà produint la destrucció del teixit. Per a tractar la patologia d’un teixit determinat caldrà triar la longitud d’ona del làser selectivament absorbida per aquest.

Com actua un aparell làser?

L’objectiu dels tractaments amb làser és limitar la lesió induïda a les localitzacions seleccionades, que poden ser els vasos sanguinis o les cèl·lules pigmentades, de manera que el dany als teixits adjacents sigui mínim.

Tipus de làser

Hi ha diferents tipus de làsers:

  • Els LÀSERS VASCULARS, on la diana és l’hemoglobina i serveixen per tractar lesions vasculars com els angiomes.
  • Els LÀSERS DE LESIONS PIGMENTADES, on la diana és la melanina o el pigment dels tatuatges i serveixen per tractar lesions com els lentígens solars o els tatuatges o destruir el pèl per aconseguir la depilació.
  • Els LÀSERS ABLATIUS, on la diana és l’aigua i per tant tots els teixits, serveixen per aconseguir una destrucció del teixit sense afectar estructures adjacents.

Quins tipus de làser disposem?

Al nostre servei disposem d’un làser de diòxid de carboni (Làser de CO2), que s’inclou dins del grup de làsers ablatius, aquests són molt útils en dermatologia perquè són una alternativa a la cirurgia, ja que permeten fer incisions controlades i vaporitzar o destruir teixits. L’avantatge del làser és que el dany produït es localitza al teixit patològic, evitant el dany de la pell sana, i això s’aconsegueix mitjançant el control de la mida del feix de llum, el temps d’impacte i la profunditat.

El làser de diòxid de carboni serveix per tractar lesions com: les queratosis seborreiques, els nevus epidèrmics, lesions premalignes com les queratosis actíniques, tumors cutanis com l’epitelioma basocel·lular, condilomes i berrugues, queilitis, leucoplàsies, tatuatges, xantelasmes, queloides i altres.

Els tractaments amb làser tenen inconvenients, són dolorosos i per tant es fa necessari l’ús d’anestèsia local per a poder realitzar la tècnica de forma adequada i poden deixar cicatrius si no es realitza de forma adequada i per personal especialitzat.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat