Càncer cutani

Introducció

En el càncer cutani es troben cèl·lules malignes que s'originen a partir de les diferents cèl·lules de la pell, principalment els queratinòcits (carcinoma basocel·lular, carcinoma escatós) i els melanòcits (melanoma). Els càncers cutanis creixen de forma incontrolada, amb major o menor velocitat. Alguns d'aquests tumors poden donar lloc a metàstasi. És recomanable consultar un dermatòleg quan vostè s'observi l'aparició d'una ferida, una taca o una protuberància a la pell que no es cura espontàniament en setmanes. El càncer de pell és més freqüent en gent de pell i/o ulls clars (rossos, pèl-rojos), en aquells que han pres molt el sol (per motius laborals o d'esbarjo) o els qui s'han cremat amb el sol de forma recurrent. També són més freqüents en persones que tenen les defenses immunitàries disminuïdes (per exemple: pacients que reben fàrmacs immunosupressors després d'un transplantament renal).

Carcinoma basocel·lular

És el tumor maligne més freqüent de la pell. Sol aparèixer en zones que han estat exposades al sol. Aquest tumor no dóna lloc a metàstasis però pot ser especialment perillós si creix a prop d’orificis com el nas, els ulls i les orelles. Aquest tumor té una incidència en el nostre medi de 71 nous casos per cada 100.000 habitants/any.

Com es manifesta?

Sol presentar-se com una lesió de creixement lent (en mesos) blanca, nacrat, brillant, amb capil·lars a l'interior i que amb freqüència sagna de forma quasi espontània.

Carcinoma escatós

És el segon càncer de pell en freqüència amb una incidència en el nostre entorn de 20 casos per cada 100.000 habitants/any. Aquest tumor pot donar lloc a metàstasis als ganglis limfàtics.

Com es manifesta?

Sol presentar-se com una protuberància de color rosat, vermellós i de creixement bastant ràpid (en setmanes) en àrees exposades al sol, que no cura espontàniament i que es pot ulcerar (aparició de nafra).

Queratosis actíniques

Són lesions premalignes que poden convertir-se en carcinomes escatosos i que apareixen en zones que han rebut molta radiació solar.

Com es manifesten?

Es manifesten com lesions rasposes i escatoses, sovint múltiples.

Melanoma

(veure apartat sobre Melanoma maligne)

Altres tipus de càncer de pell

Hi ha molts altres tipus de tumors de pell, més infreqüents que els anteriors, com els limfomes cutanis, el sarcoma de Kaposi, el dermatofibrosarcoma protuberans, etc.

Com es tracta el càncer de pell?

La majoria de tumors cutanis es curen amb intervencions molt senzilles i rapides. És interessant no demorar molt els tractaments en els tumors amb més risc de donar lloc a metàstasis, com el carcinoma escatós i el melanoma. Aquest risc augmenta quan més gran és la seva mida.

  1. Cirurgia: Extirpació del càncer cutani (normalment sota anestèsia local).
  2. Crioteràpia: Aplicació de nitrogen líquid en esprai, amb el qual s’aconsegueix la congelació de tumors benignes o malignes superficials.
  3. Tractaments tòpics: Són cremes que contenen substàncies (5-Fluorouracil, imiquimod) que poden curar formes superficials de tumors cutanis.
  4. Teràpia fotodinàmica: consisteix en aplicar una crema (ALA o metil-aminolevulinat) que dóna lloc a la captació d’una substància fotosensibilitzant de forma selectiva per part d’alguns tumors malignes, que posteriorment són irradiats amb una llum que provoca una cremada dels mateixos.
  5. Làser. S’utilitza un feix de llum per eliminar el tumor cutani.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat