Berrugues víriques. Tractar-les o deixar que curin soles?

Tinc berrugues. Què són?

Les berrugues víriques són lesions cutànies que apareixen com a conseqüència de la infecció de la pell per diferents subtipus del virus del papil·loma humà. Aquesta infecció  es localitza a les parts més superficials de la pell i dóna lloc a un engruiximent de la epidermis i al desenvolupament de lesions  papulars de superfície irregular (berrugoses).

Totes les berrugues són d’origen víric?

En sentit estricte,  sí.  Encara que la gent a vegades s’utilitza el concepte de  berruga per a definir  qualsevol lesió que surt per damunt de la superfície de la pell (pigues, fibromes tous , etc. , ). Les berrugues reals són de causa vírica.

Són contagioses?

Sí, però cal tenir una predisposició per a infectar-se. Només un número reduït de persones que tenen un contacte directe amb les lesions, pateixen la infecció. La manera de contagiar-se és per contacte directe (tocant directament les lesions) o indirecte (des del terra a vestidors, per on la gent camina descalça).

On poden aparèixer?

Generalment a qualsevol zona de la pell, encara que les zones on es localitzen més sovint són les mans, dits, braços i cames i plantes de peus.  A partir d’una primera lesió poden aparèixer d’altres per un fenomen d’autoinoculació.

Desapareixen soles? Quan?

Gairebé totes del berrugues víriques en un moment de la seva evolució desapareixen com a conseqüència  d’una resposta específica del sistema de defensa del individu en front del virus responsable. Això pot succeir al cap de setmanes, mesos o anys.

Cal tractar-les?

En principi sí, ja que la desaparició de les berrugues evita la possible aparició de noves lesions. Cal saber que no existeix cap tractament eficaç en un 100% dels casos. La majoria de tractaments tenen com a objectiu la  destrucció de les lesions.  Alguns tractaments són bastant agressius i  poden donar lloc a la formació de cicatrius a zones on l‘efecte estètic és important (p.e. a la cara).

Com es tracten?

Poden ser destruïdes mitjançant diferents sistemes:

Els més utilitzats són l’aplicació de substàncies químiques que destrueixen les berrugues (líquids, pegats preparats i formulats). Sovint s’apliquen substàncies en oclusió i de forma continuada es van llimant la superfície tractada. Són el tractament d’elecció per berrugues a les plantes dels peus, ja que no solen donar lloc a la formació de cicatrius.

També poden utilitzar-se  mètodes físics con la crioteràpia amb nitrogen líquid (que destrueix les berrugues per efecte del fred), tractaments amb làsers o fins i tot,  mètodes quirúrgics (electrocoagulació i curetatge, extirpació).  Cal consultar al dermatòleg quan les berrugues són grans o múltiples, així quan afecten àrees especialment delicades (cara, regió genital, dits , etc.).

No existeix cap evidència científica sobre l'eficàcia de medicacions orals (amb l’objectiu “d’augmentar les defenses”)  en individus amb berrugues víriques nombroses i  persistents. 

Poden  prevenir-se?

La prevenció és difícil. Per a les berrugues plantars cal aconsellar no dutxar-se descalç o protegir la planta dels peus, i no compartir estris d’higiene personal (tovalloles, etc.). en instal·lacions públiques. Per contagiar-se cal trobar-se en una fase de predisposició a la infecció (que sol ser un període transitori i limitat en el temps).

Imprimir

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat