Exercicis de fisioteràpia per a l'articulació temporomandibular (ATM)

Hi ha una gran quantitat d'exercicis de fisioteràpia per a l'articulació temporomandibular (ATM) que són indicats per pal·liar el dolor i millorar la simptomatologia en els trastorns temporomandibulars. Els exercicis de fisioteràpia estan inclosos dins el tractament multidisciplinari d'aquesta patologia i poden realitzar-se tant en pacients sotmesos a cirurgia de l'ATM com a pacients en els quals s'ha indicat tractament conservador. La finalitat d'aquests exercicis és millorar la funció mandibular (obertura, lateralització) exercint diana terapèutica sobre els músculs que participen en la masticació.

És molt important destacar que aquests exercicis s'han de fer sense dolor.

Es diferencien tres grups d'exercicis.

Grup I

Amb aquests exercicis es pretén mantenir la mobilitat de la mandíbula en algun grau. Aquests exercicis es realitzaran durant els primers 3-4 dies posteriors a la intervenció, col·locant gel desprès de cada exercici. Es realitzaran 20 vegades cadascun d'ells i es repetiran 3 vegades al dia, es faràn a poc a poc i còmodament.

 1. Exercicis d'obertura i tancament de la boca amb la llengua al paladar (fig. 1): amb la boca tancada, col·locar la punta de la llengua al paladar, i sense desenganxar la llengua obrir i tancar la boca. Eviteu que la mandíbula es desplaci cap als costats o cap endavant en aquest exercici.
  Figura 1
   
 2. Exercicis de mobilitat lateral (fig. 2): amb la boca tancada en repòs, fer relliscar les dents movent la mandíbula cap al costat esquerre el que es pugui sense que deixin de tocar-se les dents. Repetir el mateix cap al costat dret.

  Figura 2
   
 3. Exercicis de mobilitat anterior (fig. 3): amb la boca tancada en repòs, fer relliscar les dents, movent la mandíbula cap endavant fins que les dents es posin al mateix nivell, com estarien per tallar un fil amb les dents.

  Figura 3
   
 4. Exercicis sense moure la mandíbula (isomètrics) (fig. 4): amb la mandíbula en repòs i les dents sense tocar-se, és a dir amb la boca lleugerament oberta, col·locar els dits de la mà a la barbeta i estirar la mandíbula cap avall mentre es fa força amb la mandíbula en sentit contrari perquè aquesta no es mogui.

  Figura 4

Grup II

Amb aquests exercicis s'intenta restablir la mobilitat funcional de la mandíbula. Es realitzaran a poc a poc i còmodament i encara que cal forçar una mica l'articulació, es farà sempre de forma controlada i sense forçar excessivament. Es realitzaran 5 vegades cadascun i es repetiran 10 vegades al dia, durant 1 mes. Es col·locarà gel a la zona després de realitzar-se els exercicis segons s'indica prèviament.

 1. Exercici d'obertura forçada de la boca (fig. 5): amb la boca oberta, s'anirà augmentant l'obertura mitjançant l'ajuda dels dits. Es col·locaran els dits índex de cada mà en les dents de baix i els polzes en els queixals de dalt i de forma suau, però enèrgica, es forçarà a poc a poc l'obertura de la boca fins a aconseguir que, al menys, els dits índex, mitjà o cor entrin en l'espai que queda entre les dents de dalt i de baix.

  Figura 5
   
 2. Exercicis de lateralitat forçada: moure la mandíbula cap al costat esquerre i a la fi forçar una mica empenent amb la mà suaument.
 3. Exercicis d'avanç de la mandíbula: portar la mandíbula cap endavant com es va indicar als exercicis del Grup I i a la fi agafant-se amb les dues mans el mentó forçar una mica la mandíbula cap endavant.

Grup III

L'objectiu d'aquests exercicis és millorar la funció, aconseguir un moviment d'obertura suau i simètric i enfortir la musculatura que intervé a la masticació. Els exercicis d'aquest grup es començaran a fer quan s'hagi aconseguit una obertura oral que deixi entrar a la boca al menys els dits índex i mig de la mà. Els exercicis es realitzaran 5 vegades i es repetiran 3 vegades al dia, durant un mes o mes i mig. Desprès de cada exercici es col·locarà gel com d'indica prèviament.

 1. Continuar amb l'exercici d'obertura forçada de la boca (exercici 1 del grup II, fig. 5) però a la freqüència que s'indica per als exercicis del grup III.
 2. Exercicis d'obertura contra resistència (fig. 6): amb la boca discretament oberta es col·locarà la mà sota la barbeta i es farà força per intentar obrir-la al temps que la mà impedeix que la mandíbula es desplaci cap avall.

  Figura 6
 3. Exercicis de lateralitat contra resistència (fig. 7): amb la boca una mica oberta es col·locarà el puny al costat dret de la mandíbula i es farà força pressionant la mandíbula contra el puny (no al contrari). Es repetirà el mateix amb l'altre costat.

  Figura 7
   
 4. Exercicis de mobilitat anterior contra resistència: es col·locarà la mà al mentó o barbeta i es pressionarà la mandíbula contra la mà intentant portar la mandíbula cap endavant.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat