Equip professional

Anatomia Patològica

 • Iglesias Coma, Mar

Cap de servei

 • LLoveras Rubio, Belen

Cap de Servei Emèrit

 • Alvarez Mancha, Ana Isabel

Metgessa Adjunta

 • Arenillas Rocha, Leonor

Metgessa Adjunta

 • Arumi Uria, Montserrat

Metgessa Adjunta

 • Barranco Sanz, Luis Carlos

Metge Adjunt

 • Bellosillo Paricio, Beatriz

Cap de Secció de Biologia Molecular

 • Calco Gonzalez, Xavier

Metge Adjunt

 • Ciriaco Cortes, Nikaoly de los Angel

Metgessa Adjunta

 • Clave Safont, Sergi

T.S Ciences

 • Colomo Saperas, Luis Alberto

Metge Adjunt

 • Comerma Blesa, Laura

Metgessa Adjunta

 • Espinet sola, Blanca

Cap Secció Citogenètica

 • Fernandez Rodríguez, Maria Concepción

T.S Ciences

 • Ferrer del Alamo, Ana Maria

Cap Secció Citologia Hematologica

 • Gimeno Beltran, Javier

Metge Adjunt

 • Gimeno Martinez, Ramon

Metge Adjunt

 • Giner Pichel, Mario

Metge Adjunt

Juanpere Rodero, Nuria

Metgessa Adjunta

 • Larrubia Loring, Monica

Metgessa Resident

 • Lloreta Trull, Jose

Cap Secció Anatomia Patològica

 • Lop Gros, Joan

Metgessa Resident

 • Lopez-Botet Arbona, Jose Miguel

Cap de Servei Emèrit Immunologia

 • Masso Castella, Jordi

Responsable del personal Tècnic i Auxiliar del Laboratori d’Anatomia Patològica

 • Molina Alvarez, Paz Andrea

Metgessa Resident

 • Moral Marchal, Francisco

Referent Administratiu Anatomia Patològica

 • Muset Biarnes, Maria Mercè

Responsable Personal Tècnic Auxiliar Laboratoris Citologia, Biologia, Citogenètica

 • Naranjo Hans, Dolores

Metgessa Adjunta

 • Olivares Vegas, Francesc

T.S.Ciencies

 • Parini, Gina Maria

Metgessa Adjunta

 • Patriarca, Maria Evangelina

Metgessa Resident

 • Puche Gallego, Adrian

Metge Resident

 • Puiggros Metje, Anna Maria

T.S. Ciencies

 • Quiñonero Inserte, Amparo

T.M Ciencies

 • Roman Bravo, Osvaldo David

Metge Adjunt

 • Romero Madrid, Beatriz

Metgessa Adjunta

 • Romero Martos, Emilia

T.M Ciencies

 • Salido Galeote, Marta

T.S. Ciencies

 • Sanchez Guerri, Ignacio

Metge Adjunt

 • Santiago diaz, Pablo

Metge Resident

 • Serrano Mune, Laia

Metgessa Adjunta

 • Soler Fornt, Immaculada

T.M Ciencies

 • Vargas Parra, Gardenia Maria

Metgessa

 • Vazquez de las Heras, Ivonne

Metgessa Adjunta

 • Yelamos Lopez, Jose

T.S. Ciencies

Anàlisis Clíniques

 • Anna Padrós Fluvià

Cap de Servei dels laboratoris de PSMar i Direcció Assistencial de l'LRC

 • Fradejas Barrios, Justa

Adjunta d'Urgències

 • Bailén Ruiz, Cristina

Adjunta d'Urgències

 • Ros Fernández, Mario

Adjunt d'Urgències

 • Mohamed Khalifa Shahat Khalaf

Adjunt d'Urgències

 • Randolfé Ricart, Roger

Resident d'Anàlisis Clíniques 1er any

 • Escuder Azuara, Elsa

Resident d'Anàlisis Clíniques 3er any

 • Patricia Noe Quiroz

Resident d'Anàlisis Clíniques 1er any

 • López Lorente, Alba

Supervisor Extraccions

 • Siverio Parés, Ana Cristina

Facultativa especialista en Microbiologia

 • Canal Aranda, Mireia

Direcció Tècnica

 • Padilla León, Eduardo

Cap de Microbiologia

 • Suárez López, Amaya

Facultatiu especialista en Microbiologia

 • Esteban Cucó, Sandra

Facultatiu especialista en Microbiologia

 • Prim Bosch, Núria

Facultatiu especialista en Microbiologia

 • De Ramón Amat, Marta

Facultatiu especialista àrea d'Anàlisis Clíniques (hormones i marcadors tumorals)

 • Sánchez Álvarez, Javier

Facultatiu especialista àrea d'Anàlisis Clíniques (bioquímica bàsica i especialitzada)

 • Blanco Arevalo, Maria Asunción

Facultatiu especialista àrea d'Anàlisis Clíniques (hormones i marcadors tumorals)

 • Hernández, Juanjo

Facultatiu especialista àrea d'Anàlisis Clíniques (Nous Projectes, farmacogenòmica)

 • Vilas Basil, Alba

Facultatiu especialista àrea de Genètica i Biologia Molecular

 • Muñoz Díaz, Rodrigo

Facultatiu especialista àrea d'Hematologia

 • Castaño López, Laura

Facultatiu especialista àrea d'Hematologia

 • Eguía Núñez, Jorge

Facultatiu especialista en Immunologia

 • Villegas Martín, Eduardo

Facultatiu especialista en Immunologia

 • Guillén González, Ana

Coordinadora de Preanalítica

 • Esteban Redondo, Cristina

Facultativa especialista en Microbiologia

 • Muñoz Molinero

Facultatiu especialista en Microbiologia

 • Pardo Dominguez, Ana

Facultativa especialista àrea d'Anàlisis Clíniques (bioquímica bàsica i especialitzada)

 • Jariod Canela, Núria

Facultativa especialista àrea d'Anàlisis Clíniques (bioquímica bàsica i especialitzada)

 • Calzada Lledó, Patricia

Facultativa especialista àrea de Biologia Molecular

Diagnòstic per la Imatge

 • Maiques, José María 

Cap de Servei

 • Aguilar Sanchez, Guadalupe

Metgessa Adjunta

 • Busto Barrera, Marcos

Cap Clínic Disagnòstic per la Imatge

 • Capelladfes Font, Jaume

Responsable Radiologia Unitat Neurologia

 • Figueres Cugat, Antoni

Supervisor Radiologia PSMAR

 • Gayete Cara, Angel

Cap Clínic Radiodiagnòstic-Medicina Nuclear

 • Gene Orriols, Anna

Metgessa Resident

 • Martinez Cano, Jorge Ivan

Metgessa Resident

 • Micolich Vergara, Alejandra Viviana

Metgessa Resident

 • Miranda Martinez, Paulina Esperanza

Metgessa Resident

 • Parcerisas Desmeules, Laia

Metgessa Resident

 • Pumar Perez, Maria

Metgessa Resident

 • Ricart Gayete, Yolanda

Referent de Radiologia de l’Hospital de l’Esperança

 • Rodriguez Lopez, Saray

Metgessa Resident

 • Sanchez Parrila, Juan

Responsable Radiologia Unitat Abdomen

 • Solano Lopez, Alberto

Responsable Radiologia Unitat Sistema Múscul Esquelètic