Recerca

El servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor vehicula la seva recerca a través del grup de recerca de Medicina perioperatòria i dolor de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

Les principals àrees de recerca del nostre grup són:

Aspectes Respiratoris de l’Anestesiologia

  • Tractament farmacològic de la hipoxèmia provocada per la ventilació unipulmonar amb fàrmacs que modifiquen el fluxe sanguini pulmonar, principalment almitrina, administrada sola o en combinació amb vasodilatadors.
  • Músculs respiratoris i anestèsia. Estudiem especialment l’efecte de l’anestèsia regional (epidural i altres) sobre la força dels músculs respiratoris, destacant la pressió generada per la tos.

Estalvi de sang

Busquem millorar el rendiment dels procediments que eviten la transfusió de sang autòloga, i poder reduïr les seves complicacions. Destaquem l’ús d’eritropoietina, àcid tranexàmic i tècniques d’autotransfussió.

Epidemiologia en Anestèsia

Formem part del nucli principal d’investigadors dels projectes:

  • ANESCAT. Estudi epidemiològic de l’activitat anestesiològica a Catalunya, basat en 23.136 questionaris recollits a 131 centres públics i privats.
  • ARISCAT. Malaltia respiratòria crònica als pacients quirúrgics de Catalunya: Perfil epidemiològic, factors de risc de complicacions respiratòries, qualitat de vida i supervivència. Prop de 3000 pacients reclutats a més de 50 centres.
  • QUAVA. Prevenció d’incidents relacionats amb la via aèria, una de les principals causes de morbilitat i mortalitat relacionades amb l’anestèsia
  • ANESCARDIOCAT. Deteccio d’events cardiacs perioperatoris durant l’anestèsia. Es tracta d’un problema amb alta tasa de mortalitat i opcions terapéutiques limitades.
  • Anafilaxia en anestesia. Som centre de referencia de Catalunya per a l’estudi i diagnòstic de reaccions d’anafilaxia perioperatòries

Assaigs clínics de fàrmacs anestèsics

Influència de la tècnica anestèsica a la terapia electroconvulsiva; monitorització i estudis clínics del blocatge neuromuscular; estudis comparatius de diferents fàrmacs utilitzats en anestesiologia.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat