Cartera de serveis

Medicina perioperatòria

Avaluació i tractament mèdic del pacient des de la indicació quirúrgica fins a l'alta hospitalària. La seva missió fonamental és fer possible la intervenció quirúrgica, avaluant preoperatòriament el risc anestèsic i quirúrgic, millorant l'estat físic, adaptant les medicacions que pren habitualment; cuidant i protegint la vida del pacient amb els procediments més segurs fins a l'alta hospitalària.

Anestèsia

Mètodes i tècniques per fer insensible al dolor i protegir el pacient abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica i obstètrica, i d'exploracions diagnòstiques i terapèutiques. Cura mèdica del pacient quirúrgic.

Reanimació i el tractament intensiu

En situacions d'alteració vital, per ser malalts de risc o intervencions molt importants, el malalt ingressarà a la Unitat de Reanimació per a tractament o vigilància intensiva i altament especialitzada del pacient greu.

Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA)

Després de la intervenció si la gravetat del pacient o el tipus d'intervenció no requereixen de la Unitat de Reanimació, el pacient ingressarà a la Unitat de Recuperació Postanestèsica per controlar les constants vitals i el dolor.

Tractament del dolor

Avaluació, control i estudi del dolor agut postoperatori (Programa de Gestió del Dolor Postoperatori) i el dolor crònic en tots els seus nivells, que no respon a tractaments convencionals i/o exigeixen coneixements o tècniques especials. La Unitat del Dolor ofereix:

 • Infiltracions
 • Radiofreqüència
 • Neuroestimulació
 • Neuròlisi
 • Sistemes implantables neuroaxials
 • Teràpia psicològica

Sedació, anestèsia, analgèsia en àrees diagnòstiques o terapèutiques no quirúrgiques i sales de part

Docència

Participació en la docència en les matèries corresponents a alumnes de pregrau de Medicina i Infermeria de la Universitat Pompeu i Fabra (UPF) i Autònoma de Barcelona (UAB) i post grau: metges residents d'Anestesiologia i Reanimació (5 residents acreditats/any) i d'altres especialitats, professionals sanitaris i altres alumnes de màster.

Organigrama del servei

 • Cap de Servei: Dr. Ramón Adalia Bartolomé.
 • Cap de Secció Bloc Quirúrgic i gabinets perifèrics Hospital del Mar: Dr. Lluis Gallart Gallego.
 • Cap de Secció Unitat Tractament del Dolor agut i crònic i Cirurgia Major Ambulatòria: Dr. Antonio Montes Pérez.
 • Cap de Secció Unitat Reanimació Quirúrgica i Unitat de Recuperació Postanestèsica: Dr. Ramón Adalia Bartolomé .
 • Cap de Secció Consultes Externes d’Anestèsia i Adjunt a la Coordinació dels blocs quirúrgics: Dr. Jordi Vallés Esteve.
 • Cap Clínic assistencial Hospital de l’Esperança: Dr. Xavier Santiveri Papiol.
 • Coordinador Grup de Recerca IMIM: Dr. Lluis Gallart Gallego.
 • Tutors residents: Dra. Sandra Beltran Heredia, Dr. Juan Carlos Álvarez Gacía, Dra. Cristina Rodríguez Cosme i Dr. Jesús Carazo Cordobes.
 • Coordinador Seguretat assistencial (SENSAR): Dra. Joana García Álvarez.
 • Coordinador Formació continuada: Dra. Lourdes Trillo Urrutia.
 • Coordinador informàtica: Dr. Jordi Valles Esteve i Dr. Eduard Soler Mandolín.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat