Assoliments 2017

  S’ha posat en funcionament el nou edifici B de l’Hospital del Mar.

  S'ha elaborat un pla d’activitat del bloc quirúrgic que ha incorporat l’increment d’intervencions com a conseqüència de disminuir el 100% les derivacions que es van realitzar l’any 2016, sense que es vegi afectada negativament la llista d’espera.

  S'han incrementat un 10% les accions de millora de la seguretat i qualitat assistencial derivades de la implicació dels professionals en la notificació d’esdeveniments adversos (EA) i l’anàlisi de les seves possibles causes.

En progrés

  Incrementar en 144 les altes d’obstetrícia durant l’any 2017 (respecte les realitzades l’any 2016).

  Tenir 200 pacients controlats mitjançant l’ús de les TIC dels serveis de cardiologia, pneumologia i psiquiatria.

Objectius 2018

Desenvolupar la visita virtual en els serveis d'Oncologia Radioteràpica, Psiquiatria i Nefrologia.

Elaborar i implementar un nou pla global de gestió de llits, incloent-hi: a) mapa de llits d'hospitalització actiu el 2018 a tot l’Hospital del Mar; b) previsió d’alta el dia abans (>60%); c) alta precoç abans de les 12h (>60%), i d) ingrés urgent abans de les 17h (>60%).

Equipar 36 llits a la segona planta de l’Hospital de l’Esperança i 14 de la sisena.

Hospitalització domiciliària: atendre 500 altes a domicili.

Incrementar durant l’any 2018 l’activitat quirúrgica en 471 intervencions respecte al tancament de l’any 2017.

Instaurar l’atenció continuada 24 hores / 7 dies a la setmana al CUAP Perecamps.

Posar en funcionament la Unitat Funcional de Cirurgia de Columna Vertebral. Primer trimestre 2018.

Posar en marxa la Unitat de Rehabilitació al Centre Fòrum.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat