El compromís social del PSMAR

Al Parc de Salut Mar (PSMAR) volem contribuir activa i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental, reforçant el nostre compromís amb l’entorn més immediat i amb totes les persones i els col·lectius amb els quals ens relacionem. Amb l’objectiu de generar un major benestar social, integrem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a totes les nostres activitats dins d’un marc de cultura innovadora i transparent i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

El nostre compromís social

1

S’ha creat una Comissió com òrgan consultiu i assessor de la direcció, que observa, identifica, constata i dinamitza el nostre compromís social.

3

S’identifiquen els nostres grups d’interès prioritaris: pacients, professionals agents socials professionals, alumnes, proveïdors, entitats veïnals i de pacients, voluntaris, mitjans de comunicació, consell de direcció i administració pública.

Amb tots s’inicia un procés de diàleg per conèixer els temes més importants. Els principals àmbits consultats són societat, responsabilitat sobre els serveis assistencials i de docència, drets humans, pràctiques laborals, economia i medi ambient.

5

Fruit de tot aquest treball es publica el primer Informe de compromís social “Salut, coneixement, ciutadania; un compromís per sempre”

2

D’acord amb la voluntat de refermar el nostre compromís social, es realitza un primer diagnòstic d’RSC.

Tot el procés realitzat segueix els principals marcs de referència internacionals per a la gestió de la RSC (ISO 26000), l’elaboració de memòries de Responsabilitat Social Corporativa (GRI ) i tenint en compte els 17 ODS de Nacions Unides.

4

Després d’aquest diàleg es determinen el compromís social del PSMAR i s’identifiquen les matèries rellevants i bones pràctiques.

Seguirem millorant en:

Compromesos amb les persones i el medi ambient

 • Bon govern

  • Transparència

  • Gestió econòmica equilibrada

  • Orientació dels recursos a les necessitats   dels ciutadans

 • Dret a la salut

  • Accessibilitat / Equitat

  • Detecció i actuació front la discriminació

  • Bones pràctiques adreçades als pacients

 • Pacients

  • Qualitat assistencial

  • Seguretat clínica

  • Informació per a l’apoderament

  • Entorns de privacitat

  • Confidencialitat de les dades

 • Comunitat

  • Creació i millora de llocs de treball

  • Impuls de la recerca, la docència i la innovació

  • Organització i participació en projectes comunitaris

 • Professionals

  • Garantia de la salut laboral

  • Igualtat d’oportunitats

  • Formació i desenvolupament professional

 • Medi ambient

  • Sensibilització amb el canvi climàtic

  • Gestió responsable dels residus

 • Proveïdors

  • Relació amb  proveïdors que tenen en compte   la sostenibilitat ambiental i social

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat