Creix la despesa (M€)

Resultats econòmics

< Sostenbilitat

6,07 M€ d'inversions

Edificis i construccions

Àrea de recovering Hospital del Mar

Biologia Molecular Hospital del Mar

Rehabilitació Centre Fòrum

 

Equipament

Àrea de recovering Hospital del Mar

Sistema de monitoratge de pacients UCI

Rehabilitació Centre Fòrum

 

Llits hospitalització

Àrea de recovering Hospital del Mar

Altre mobiliari

Àrea de recovering Hospital del Mar

Informàtica i sistemes

Pressupost

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat