Assoliments 2017

  Accions de posada en marxa del nou edifici de l’Hospital del Mar que permetin tancar l’exercici pressupostari en equilibri.

  Recuperació de l'activitat quirúrgica derivada amb la posada en marxa dels dos nous quiròfans de l'Hospital del Mar.

  Millora de l’eficiència de l’hospitalització d’aguts amb un mínim de 400 altes d’hospitalització domiciliària.

  Presentació d'un pla per fer sostenible l'atenció sociosanitària.

  Pla de millora a tres anys de la productivitat de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions aprofitant l’apertura de nous dispositius de salut mental.

  Reducció en 0,5 punts l’índex d’absentisme d’incapacitat temporal, comuna i per accident laboral.

  Establiment de la inversió de la segona fase de les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar i de com es finançarà.

Objectius 2018

Inici de l’aplicació de mesures del Pla d’empresa del Centre Fòrum:

• Desplegament d'un nou model assistencial de l'hospital de dia

• Increment dels llits de subaguts

• Inici dels serveis de rehabilitació domiciliària

Projecte d’obres de la 2a fase de l’ampliació de l’Hospital del Mar. Completar el finançament per redactar-ne el projecte executiu (via institucions i/o internament).

Millora de la prescripció de proves complementàries i avenç cap a la protocol·lització d'un model de serveis clínics de referència.

Negociació amb el CatSalut per al finançament de l'atenció d'assegurats del PAMEM.

Elaboració de la plataforma de negociació del III Conveni del PSMAR.

Foment de la responsabilitat dels professionals en la gestió eficient dels recursos. Pla de corresponsabilització de cinc serveis clínics mitjançant l’assignació de recursos per a la gestió.

Generació de cashflow de 3M€ per a inversions.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat