59

grups de recerca

17.32 M€

de pressupost

671

professionals

204

projectes de recerca vigents

884

articles amb factor d’impacte publicats

Programes

5

Informàtica Biomèdica

4

Grups

2

Associats

Epidemiologia i salut pública

8

Grups

4

Associats

Neurociències

9

Groups

4

Associated

Processos inflamatoris i cardiovasculars

Càncer

14

Grups

14

Grups

Professionals

671

Investigadors/ores

48%

Predoctorals

10%

Tècnics/ques

32%

Suport

11%

17 M€

Ingressos

979

Publicacions

884 articles amb FI

(63% 1r quartil)

65 Tesis doctorals llegides

13

Premis

1.155

Notícies als mitjans de comunicació

Projectes competitius vigents

per institució finançadora

Nacionals

83.33% (170)

Internacionals

16.67% (34)

Projectes per programa

204

52

48

57

13

32

Informàtica biomèdica

Càncer

Epidemiologia i salut pública

Processos inflamatoris i cardiovasculars

Neurosciènces

Projectes de gestió: 2

Publicacions per programa

932

177

278

157

47

273

Informàtica biomèdica

Càncer

Epidemiologia i salut pública

Processos inflamatoris i cardiovasculars

Neurosciènces

Publicacions

amb col∙laboració internacional


Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat