Back to services available

Services available

Reumatología

Research

La recerca del servei es vehicula a través de la participació en el grup de recerca de:

Internal campaigns

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Collaborating entity

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Legal notice | Cookie Policy | Accessibility