Cartera de serveis

Suport nutricional a pacients hospitalitzats

La Unitat de Nutrició Clínica valora els pacients ingressats que requereixen un suport nutricional. Es fa una valoració de l'estat nutricional i es pauta el suport nutricional ajustat a les necessitats individuals dels pacients. El suport nutricional va des de l'adaptació de la dieta, la prescripció de suplements nutricionals i l'inici de nutrició artificial tan via enteral (a través de sonda) com parenteral (a través d'accés venós). Aquest suport es realitza sempre en coordinació amb l'equip mèdic responsable del pacient En el moment de l'alta hospitalària, s'entreguen les pautes  alimentàries i es coordina el seguiment posterior a la consulta externa, si s'escau.

Suport nutricional a pacients ambulatoris

La Unitat de Nutrició Clínica atenem pacients derivats dels diferents àmbits assistencials de l'Hospital i d'atenció primària que requereixen suport nutricional i dietètic especialitzat. Es realitza una valoració de l'estat nutricional i es pauta el suport nutricional ajustat a les necessitats individuals dels pacients. S'atenen pacients amb qualsevol tipus de patologia en consultes externes especialitzades per tal d'oferir el suport nutricional indicat.

Nutrició artificial domiciliària (enteral i parenteral)

La Unitat de Nutrició Clínica coordina l'atenció dels pacients que necessiten nutrició artificial a domicili Cal recordar, que la dispensació de productes de nutrició enteral finançada pel sistema de salut és exclusiva, en la nostra àrea sanitària, de les farmàcies hospitalàries. La Unitat de Nutrició Clínica és l'encarregada de coordinar la dispensació dels productes de nutrició artificial realitzant el seguiment dels pacients a través de consultes externes específiques i mitjançant seguiment telefònic.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat