Objectius

El nostre principal objectiu assistencial és aconseguir que en tots i cadascun dels aspectes derivats de l'assistència de les pacients amb algunes de les anteriors patologies, els resultats siguin comparables als obtinguts en els centres de referència de patologia oncològica a nivell global.

En la mesura del possible i en funció dels recursos humans i materials de què disposem, perseguim:

 • Que els intervals de temps entre diagnòstic, estadificació i tractament siguin el més curts possibles, a ser possible no superiors a un mes (4-5s). Per a això és fonamental la coordinació de tot el procés assistencial per part de la Gestora de Casos.
 • Realitzar un ús eficient de les eines diagnosticoterapèutiques necessàries 
  • Exploracions complementàries radiològiques per l'estadificació: TAC / RM / proves endoscòpiques, analítiques, etc.
  • Histeroscòpia diagnòstica en la valoració i diagnòstic de la metrorràgia de la pacient postmenopàusica
  • Laparoscòpia exploradora com a eina fonamental en la valoració de la citoreducció i en el diagnòstic en els casos de carcinomatosi peritoneal secundàries a tumors ginecològics.
  • Estadificació ganglionar paraaòrtica laparoscòpica mitjançant accés retroperitoneal en els casos de carcinoma de cèrvix tributaris de quimioradioteràpia, com a part de la planificació del tractament.
  • Tècniques de Gangli sentinella: vulva, cèrvix.
 • Implementar en la pràctica clínica habitual aquells avenços científico-terapèutics de la nostra especialitat, després de l'avaluació dels mateixos de manera conjunta en el si de la unitat. És el cas de l'administració de Quimioteràpia intraperitoneal al casos de Carcinoma Epitelial d'Ovari en què està indicat.
 • Millorar dia a dia mitjançant formació continuada, sessions clíniques, assistència a cursos i congressos i el plantejament de nous objectius. Un dels objectius a curt termini de la unitat és la millora del cribratge oportunista del càncer de cèrvix en la nostra àrea d'influència.
 • Col·laborar amb l'avenç científic mitjançant la identificació i disseny de línies de recerca en tumors ginecològics.
 • No oblidar el nostre compromís docent amb els residents. Estem desenvolupant un Pla de rotació per Ginecologia Oncològica perquè els residents de ginecologia tinguin una visió global i multidisciplinar de la patologia que es maneja a la nostra Unitat.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat