Introducció

La importància de la patologia neoplàsica ginecològica rau tant en la seva incidència com en la gran repercussió social i sanitària de la mateixa. En els últims anys hem assistit a un increment cada vegada més gran de la demanda d'assistència hospitalària per al diagnòstic i tractament d'aquestes patologies. Aquest fenomen ha vingut facilitat tant per la completa implementació i desenvolupament de les campanyes de detecció precoç, com per una considerable millora en els circuits de derivació de les pacients des de l'assistència primària cap a l'hospital. Tot això també s'ha vist afavorit per l'aplicació, en cada un dels processos, dels últims avenços apareguts fins al moment tant en diagnòstic com en el tractament avançat del càncer ginecològic, destacant entre altres, la completa implementació de l'ús de la Citologia líquida al cribratge del càncer cervical en la nostra àrea de referència, la detecció i tipificació de VPH i el desenvolupament de la cirurgia endoscòpica i detecció del gangli sentinella en l'àmbit de la cirurgia oncològica.

No obstant aquests avenços, el més important en l'èxit del tractament de la pacient amb algun tipus de tumor ginecològic és el maneig multidisciplinari, integrat i coordinat en el si de la Unitat Funcional de Tumors Ginecològics. La Unitat Funcional cobreix els diferents aspectes de la disciplina que abasten des d'aspectes d'epidemiologia i medicina primària o comunitària, a projectes de recerca, alguns ja en marxa, en diferents àmbits, passant per l'aplicació precoç i eficaç dels continus avenços terapèutics i diagnòstics que tinguin lloc.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat