Activitat assistencial

La nostra activitat assistencial es centra en el diagnòstic, tractament i seguiment dels tumors ginecològics més prevalents i de les seves formes pre-invasores: Cèrvix, endometri i ovari, així com dels tumors de vulva, la prevalença dels quals és molt baixa.

Procediments diagnòstics:

 • Circuit de derivació ràpida: Alarmes de Uf.
 • Comitè de Tumors setmanal I.
 • Visita conjunta:
  • Ginecologia / Oncologia mèdica: dimarts o
  • Ginecologia / radioteràpia / oncologia: dimecres.
 • Histeroscòpia diagnòstica ambulatòria.
 • Biòpsia-Conització en sospita Càncer de cèrvix invasor.
 • Estudi d'extensió radiològic mitjançant TC / RM.
 • Carcinomatosi peritoneal de sospita etiològica ginecològica: visita conjunta. Estudi d'Extensió laparoscòpic.
 • Estudi quirúrgic d'extensió ganglionar:
 • Linfadenectomia paraaòrtica mitjançant laparoscòpia d'accés retroperitoneal.
 • Tècniques de gangli sentinella a Ca vulva i cèrvix.

Procediments terapèutics:

 • Conització cervical ambulatòria amb Nansa diatèrmica.
 • Exèresi lesions preinvasoras de vulva.
 • Quimioradioteràpia per càncer de cèrvix localment avançat.
 • Histerectomia radical laparoscòpica.
 • Cirurgia de citoreducció en càncer d'ovari avançat.
 • Limfadenectomies pèlviques i paraaòrtica via laparoscòpica transperitoneal.
 • Cirurgia de la recidiva: des de metastatectomía a cirurgia ultrarradical amb exanteración pelviana.
 • Maneig conservador de neoplàsies ginecològiques en pacients amb desitjos genèsics:
  • Traquelectomía radical.
  • Cirurgia conservadora ovari.
  • Resecció histeroscópica endometrial i hormonoteràpia intracavitària.
 • Quimioteràpia intraperitoneal en CCR ovari.
 • Radioteràpia 3D i IMRT.
 • Braquiteràpia.

Activitat assistencial

 • Comitè de tumors: setmanal. Dimecres matí.
 • Visita conjunta Ginecologia-Oncologia (dimarts). Dra Mancebo-Dra Garrigós.
 • Atenció personalitzada amb Gestora de Casos: Sra Angels Hospital.
 • Hospital de dia d'Oncologia mèdica (de dilluns a divendres).

Activitat Docent

Sessions multidisciplinàries de formació continuada, discussió protocols assistencials o bibliografia. Periodicitat: mensual durant el curs acadèmic.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat