Criteris d'ingrés i derivació dels malalts amb Tuberculosi

 1. Necessitat d'exploracions complementàries que, a criteri del clínic, no es puguin diferir.

 2. Malalt bacil·lífer amb problemes d'aïllament en el seu domicili.

 3. Condicions socials i econòmiques molt precàries.

 4. Presentació clínica greu i/o deteriorament funcional amb impossibilitat per al normal desenvolupament de les AVDs.

1. Criteris d'ingrés (o derivació) al Servei de Malalties Infeccioses des del Servei d'Urgències.

Es prioritzarà l'ingrés dels malalts amb sospita de tuberculosi i amb tuberculosi confirmada al Servei de Malalties Infeccioses en les següents circumstàncies:

 • Casos de tuberculosi pulmonar i/o pleural, sense criteris de gravetat ni malaltia respiratòria crònica coneguda
 • Tuberculosi extrapulmonar
 • Malalts amb co-morbilitat:
  • Infectats pel VIH
  • Immunodeprimits no-VIH
  • Malalts pluripatològics i/o polimedicats en els que es preveuen Interferències dels fàrmacs antituberculosos amb d'altres fàrmacs imprescindibles que precisin monitorització inicial de la tolerabilitat i els efectes adversos: anticoagulants, anticomicials, antihipertensius, antidepressius, etc.
  • Toxicitat greu per fàrmacs antituberculosos
  • Inici o retractament amb fàrmacs de segona línia

2. Criteris d'ingrés (o derivació) al Servei de Pneumologia dels malalts amb sospita de tuberculosi des del Servei d'Urgències

Es prioritzarà l'ingrés dels malalts amb sospita de tuberculosi i amb tuberculosi confirmada al Servei de Pneumologia en les següents circumstàncies:

 • Alta sospita de tuberculosi mediastínica amb necessitat de fibrobroncoscòpia (EBUS) diagnòstica. S'ingressaran a Pneumologia (o es derivaran a la Unitat Funcional de Càncer de Pulmó amb caràcter preferent) aquells malalts amb sospita de tuberculosi mediastínica sense cap adenopatia perifèrica accessible per punció a cegues o eco-guiada.
 • Malalts amb broncopneumopatia crònica coneguda i/o lesions radiològiques compatibles amb seqüeles greus de tuberculosi prèvia.
 • Gravetat dels símptomes respiratoris:
  • Hemoptisi,
  • Pneumotòrax,
  • Vessament pleural amb afectació de ³2/3 del costat afectat,
  • Insuficiència respiratòria (satO2 <90% con ventimask al 40%)

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat