Funcions

Assistència

 • Protocol·lització consensuada de l’assistència a les intoxicacions agudes als serveis d’Urgències, Pediatria, Psiquiatria i a la Unitat de Cures Intensives.
  • Creació de protocols escrits i actualització dels ja existents.
  • Creació de circuits d’atenció al pacient intoxicat entre professionals dels diferents serveis.
  • Establir criteris de determinació d’analítica toxicològica.

Material

 • Dotació i manteniment d’un armarí d’antídots amb pautes d’indicació i dosificació.

Seguiment post-alta

 • Possibilitat de la creació d’una Consulta Externa per al seguiment de les intoxicacions agudes que ho precisin i avaluació de les exposicions cròniques.
 • Coordinació de l’assistència post-alta dels pacients amb patologia dual i dels pacients psiquiàtrics atesos a serveis mèdics per intoxicació.

Control epidemiològic

 • Registre de les intoxicacions agudes ateses al servei d’Urgències, tant d’aldults com de pediatria.
 • Registre de les intoxicacions ateses a la UCI.
 • Toxicovigilància: registre específic de l’exposició a productes químics. Integració a la xarxa nacional espanyola de Toxicovigilància.

Recerca

 • Incentivar la recerca en Toxicologia Clínica. 
 • Fomentar la col·laboració entre serveis per a la realització d’estudis epidemiològics i clínics.

Funcions específiques en l'assistència de cada servei integrant de la Unitat

Urgències

 • Atenció immediata dels pacients intoxicats adults.

Pediatria

 • Atenció immediata dels pacients intoxicats de menys de 17 anys.

UCI

 • Atenció del malat intoxicat greu.

Psiquiatria

 • Valoració del malalt psiquiàtric amb intent d'autòlisi per intoxicació.

Laboratori

 • Realització de proves analítiques i toxicològiques urgents.
 • Possibilitat de realitzar proves confirmatòries en cas de precisar-ho.

Farmàcia

 • Interpretació farmacocinètica dels nivells plasmàtics en les intoxicacions que així ho requereixin.

Farmacologia clínica

 • Identificació drogues implicades en casos concrets per cromatografia.

Nefrologia

 • Tractament de les intoxicacions que precisen depuració renal i assessorament en aquelles que cursen amb insuficiència renal aguda.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat