Funcionament de la Unitat

Fase hospitalària:

Infermera coordinadora:

 • Detecció del pacient amb cardiopatia isquèmica en ingressar a planta (dia 1).
 • Sol·licitar interconsulta al servei de fisioteràpia (dia 1).
 • Recollida de dades del pacient,  factors de risc i cardiopatia (dia 2-4).
 • Realització de tests per avaluar qualitat de vida (SF 12) i signes depressius (PHQ9) (dia 2-4).
 • Educar sobre factors de risc i hàbits de vida (dia 2-4).
 • Informar al malalt i família sobre la necessitat d'assistir a les sessions informatives, on es faran i la periodicitat. 
 • Comprovar la sol·licitud de la prova d'esforç abans de l'alta (dia 4-7).
 • Sol·licitar consulta ambulatòria amb el metge especialista en rehabilitació (dia 4-7) i sol·licitar consulta ambulatòria de seguiment als 3 mesos (CAR 20).

Fisioterapeuta:

 • Iniciar la mobilització segons esquema (dia 1).
 • Educar sobre la importància de l'exercici físic (dia 2-4).
 • Aconsellar pautes de mobilització a casa després de l'alta (dia 4-7).

Fase 2:

Metge especialista en rehabilitació:

 • Avalua ambulatòriament l'estat físic del pacient i pauta el tractament de rehabilitació.
 • Programa la data d'inici de l'exercici físic en la sala de teràpia.
 • Sol·licita prova d’esforç que es realitzarà després de la rehabilitació.  

Metge especialista en cardiologia:

 • Realitza sessions informatives mensuals sobre la fisiopatologia de la malaltia, els factors de risc i el tractament (2-4 setmanes post-alta).
 • Valora els resultats analítics (control lipídic i glicèmic) i optimitza el tractament  si precisa.

​Infermera coordinadora:

 • Realitza sessions informatives mensuals sobre canvi d'hàbits de vida (dieta, tabaquisme, etc) (2-4 setmanes post-alta).

Fisioterapeuta:

 • Realitza sessions informatives mensuals sobre la importància de l’exercici físic (2-4 setmanes post-alta).

Secretaria rehabilitació:

 • Programa inici rehabilitació en sala de teràpia.
 • Informar de la data d'inici de rehabilitació a la secretaria de cardiologia.

Fase 3 o d'exercici:

Fisioterapeuta:

 • Lidera les sessions en grup d'exercici físic en la sala de teràpia (durada 5 setmanes).

Metge especialista en rehabilitació:

 • Valora la rehabilitació física i interpreta les proves d’esforç després de finalitzar la rehabilitació.

Fase 4 o de manteniment:

Infermera coordinadora:

 • Recull i valora les dades i tests de qualitat de vida (SF12) i de detecció de signes depressius (PHQ9) (als 3 i 12 mesos post-alta).
 • Reforça educació sobre factors de risc i hàbits de vida (als 3 i 12 mesos post-alta).

Metge especialista en cardiologia:

 • Deriva al metge de capçalera o psiquiatra si detecta depressió (als 3 i 12 mesos post-alta).
 • Seguiment a la consulta de risc cardiovascular d'aquells pacients amb insuficient control dels factors de risc tot i l’optimització farmacològica.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat