Serveis adscrits i col·laboradors

Serveis adscrits

Serveis col·laboradors

Neuropediatria

  • Aproximació diagnòstica i ampliació d’estudi (si cal) altres manifestacions neurològiques.

Genètica

  • Detecció de pacients que requereixen proves genètiques, així com orientació en els estudis i interpretació dels resultats. Assessorament genètic a malalts i famílies.

Reumatologia

  • Aproximació diagnòstica i ampliació d’estudi (si cal) altres manifestacions reumatològiques/sistèmiques.

Neurocirurgia

  • Aproximació diagnòstica i tractament de pacients amb lesions ocupants d’espai al sistema nerviós central i en els casos d’hipertensió endocraneal.

Neurofisiologia

  • Realització de les principals proves neurofisiològiques: potencials evocats visuals, electro-retinograma, electromiografia (inclòs test estimulació repetitiva, estudi de Jitter-fibra única).
  • Es consultarà des del Comitè de la unitat.

Neuroradiologia

  • Realitzen, valoren e informen les tècniques diagnòstiques d’imatge de TC i RM.
  • Es consultarà des del Comitè de la unitat.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat