Funcionament

1a visita hospitalària

La primera valoració dels pacients amb neuro-oftalmologia es realitzarà a la consulta de la secció d’Oftalmologia de l’Hospital del Mar.

Per acudir a una consulta és necessari tenir una cita prèvia on figuri la data i l'hora de la visita.

Les derivacions per a una primera visita podran ser realitzades pels metges d'atenció primària o metges especialistes. Aquestes derivacions es podran fer des de:

  • Centres d'Atenció Primària i Atenció Especialitzada de l'Hospital del Mar.
  • Centres, serveis i unitats de referència de l'Hospital del Mar.
  • Serveis propis de l'Hospital del Mar:
    • Hospitalització
    • Urgències
    • Consultes externes

Per facilitar les gestions administratives i de circuits, s'haurà d'indicar en la sol·licitud de derivació "neuro-oftalmologia oft 44 o neu 44" o OFT 1 en el cas dels infants.

Durant la primera visita tots el pacients rebran una valoració al servei d’oftalmologia i neurologia o neuropediatria. Es realitzarà una anamnesis completa, exploració oftalmològica i neurològica si cal.

Visites successives

Poden ser pacients prèviament visitats per neurologia o oftalmologia que requereixen una valoració conjunta.

Visites de seguiment generades per la pròpia consulta.

Circuit de derivació i visites

El pacients poden venir: de l’atenció primària,  urgències, interconsultes d'altres especialistes.

Les visites es realitzen en una consulta de l'edifici de consultes externes degudament equipada: optotip, llum de fenedura...

Recepció i valoració

Registre de la derivació del pacient dins del circuit de 1a visita hospitalària, Servei Oftalmologia o Neurologia. La secretaria ubica la visita en els espais de les agendes mèdiques creades per aquest motiu. Podran ser augmentades en cas de necessitat.

Resolució i criteris de continuïtat assistencial

Una vegada el pacient estigui orientat pot fer seguiment a nivell d’especialistes d’atenció primària (servei integrat en el cas d’oftalmologia).

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat