Serveis adscrits i col·laboradors

  • Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia.
  • Servei de Farmàcia.
  • Atenció primària: reunió setmanal amb les gestores de casos d’atenció primària de la nostra zona per tal d’exposar els casos dels pacients ingressats, incidències dels pacients seguits ambulatòriament a la unitat i pacients seguits per atenció primària que necessiten suport extra (derivació a la Unitat o suport puntual).
  • Servei de Nefrologia: donat el nombre de pacients amb síndrome cardio-renal i congestió refractària, hi ha una relació molt fluïda amb el servei de Nefrologia (especialment pels pacients amb congestió refractària en els quals es planteja diàlisi peritoneal). S'ha proposat la realització d'un protocol conjunt amb criteris de derivació.
  • Servei de Pneumologia (Unitat del Son): estudi de la presència de trastorns respiratoris del son (molt prevalents en la IC) per valorar el seu tractament en els pacients en els quals està indicat (apnea obstructiva).
  • Servei de Geriatria: valoració dels pacients per avaluar la presència de fragilitat i consensuar el millor tractament segons la necessitat del pacient.
  • Serveis d’Hematologia i Oncologia per a la identificació, prevenció i tractament de la cardiotoxicitat per fàrmacs antitumorals.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat