L’Hospital del Mar, el primer de l’Estat que rep l’acreditació com a Stroke Center de l’European Stroke Organisation

3 de gener de 2020

Per assolir l'acreditació, el centre ha hagut de certificar la disponibilitat de professionals especialitats en el tractament de l'ictus, així com d'equips de diagnòstic i tractament i lligams de col·laboració amb altres centres que tracten aquesta patologia, recerca activa d'alt nivell, participació en assaig clínics i docència en aquest àmbit.

L'European Stroke Organisation (ESO) acaba d'atorgar a l'Hospital del Mar l'acreditació com a ESO Stroke Centre, és a dir, com a centre altament especialitzat en el tractament de l'ictus. L'Hospital és el primer de l'Estat que rep aquest reconeixement.

Unitat_Funcional_Ictus

Membres de la Unitat Funcional d’Ictus

Aquesta acreditació és "la confirmació que treballar en equip i amb eines adequades, permet maximitzar la qualitat assistencial per a tractar l'ictus", ha assegurat la Dra. Ana Rodríguez, cap de secció del Servei de Neurologia i responsable de la Unitat Funcional d'Ictus. El procés per assolir-la s'ha allargat durant un any, en el qual s'ha acreditat la capacitat d'atenció de l'ictus en fase aguda i la seva rehabilitació, així com la disponibilitat d'un equip multidisciplinari que pot atendre tot l'espectre del diagnòstic i tractament d'aquesta patologia incloent els casos de màxima complexitat.

El Dr. Jaume Roquer, cap del Servei de Neurologia, ha volgut destacar "l'excel·lent feina que tots els implicats en l'atenció dels pacients amb ictus han desenvolupat des de l'any 2005, que, junt amb el fet de disposar de tecnologia puntera, ha permès aplicar de forma immediata els nous tractaments i les noves estratègies terapèutiques en aquesta patologia, assolint resultats clínics d'alt nivell i fent possible aquest reconeixement". Rebre l'acreditació de l'ESO també obre la porta a col·laborar en el camp de la recerca amb altres centres acreditats, construint una xarxa de gran qualitat per la cura de l'ictus a Europa.

La Unitat Funcional d'Ictus

L'Hospital del Mar es va convertir l'any 2013 en el Centre Terciari d'Ictus (CTI) del Servei Català de la Salut per a l'àrea de l'AIS Litoral-Mar, formant part així de l'anomenat Codi Ictus. La seva Unitat Funcional està formada per un equip multidisciplinari de més de 50 professionals dels serveis de Neurologia, Medicina Física i Rehabilitació, Neuroangiografia Terapèutica, Neuroradiologia, Neurocirurgia i professionals d'infermeria altament especialitzats. També hi col·laboren els serveis d'Angiologia i Cirurgia Vascular, d'Anestesiologia, d'Urgències, de Medicina Interna, de Cardiologia, de Geriatria, de Medicina Intensiva i d'Endocrinologia i Nutrició.

El centre disposa d'una àrea d'hospitalització específica per als pacients a la fase aguda de l'ictus. En ella es pot fer un seguiment continuat de la seva evolució i rebre atenció mèdica i infermera especialitzada les 24 hores del dia. A la vegada, s'ha creat un espai web específic per a la unitat (http://bit.ly/Unitat_Ictus), dissenyat per a facilitar la relació entre els professionals sanitaris i els pacients i oferir eines d'educació per a la salut per als malalts i els seus cuidadors.