Mesures

Les mesures generals als pacients en la Unitat d'Ictus estan encaminades a disminuir les complicacions i evitar el deteriorament que es pugui produir en les primeres hores, ja que s'ha demostrat que poden protegir la zona del cervell danyada per l'ictus.

Aquest tipus de mesures han d'aplicar-se en tots els pacients amb ictus i consisteixen en el control de la pressió arterial, la febre, oxigenació i glucosa.

A més, en els pacients amb disminució del nivell de consciència, ha de controlar-se la deglució amb tècniques específiques i valorar si necessiten suport respiratori.

Hi ha pacients que poden tenir crisis epilèptiques o empitjorament de símptomes neurològics que s'han de controlar d'una forma precoç. Aquest tractament pot aplicar-se al 100% dels pacients, i tant en els ictus isquèmics com en les hemorràgies cerebrals.