Intensitat i freqüència

Hi ha evidència de què una intensitat superior de tractament rehabilitador millora els resultats funcionals. La intensitat del tractament ha de ser de la màxima activitat terapèutica que el pacient pugui tolerar.

El Servei de Rehabilitació del PSMAR, en funció del pacient, del pronòstic, de l'edat, de la severitat dels dèficits dissenya un pla de rehabilitació i decideix la intensitat de la teràpia (unitat intensiva de rehabilitació, rehabilitació ambulatòria, rehabilitació a un centre de convalescència de llarga estada, etc.).

Les guies locals han d'establir protocols per optimitzar el temps de tractament en cada àmbit d'atenció i poder oferir com a mínim 3 hores de teràpia als serveis de rehabilitació hospitalaris i una hora als serveis socio-sanitaris de convalescència o mitja estada.