La durada

Tot i que el major grau de recuperació neurològica té lloc durant els tres primers mesos i la recuperació funcional, durant els sis primers mesos, el procés d'adaptació a la discapacitat i la reintegració a la comunitat pot ser més llarg. El tractament de rehabilitació ha de finalitzar quan no s'identifiquin nous objectius funcionals a aconseguir o quan el pacient no vulgui seguir.

Durant el procés de la rehabilitació, que pot oscil·lar i arribar a durar de 6-9 mesos, pot modificar-se pel que fa a l'àmbit d'atenció i a la intensitat / complexitat del tractament. És a dir, no s'estableix un programa estàndard de rehabilitació sinó que s'adapta a la situació de cada pacient. Un pacient que originàriament feia rehabilitació hospitalària, pot passar a fer-la ambulatòria i, posteriorment, tornar a canviar el programa de la seva rehabilitació segons sigui necessari.

En la fase crònica, quan les seqüeles s'han estabilitzat, els pacients han de tenir accés als serveis de rehabilitació, que poden revisar les necessitats a llarg termini.