Equip professional

Coordinadora

Dra. Ana Rodríguez Campello, cap de Secció d'Ictus. Servei de Neurologia

Equip professional

L'equip mèdic del servei de Neurologia es compon en l'actualitat de 4 neuròlegs vasculars, tres d'ells amb dedicació clínica exclusiva i un d'ells amb dedicació mixta (clínica + investigadora). Tots ells compleixen els requisits establerts pel Pla director de la Malaltia Vascular de Catalunya:

 • Dedicació exclusiva o preferent a les malalties cerebrovasculars.
 • Formació en un centre que disposi d'una Unitat d'Ictus Aguts durant un mínim de dos anys (atenció a> 600 pacients).
 • Formació en trombòlisi sistèmica (> 20 tractaments).
 • Formació específica en:
  • Doppler-dúplex (> 200 exploracions o disposar de l'acreditació de la SEN en neurosonología).
  • Interpretació de TC (> 600 exploracions).
  • Interpretació de TC perfusió i / o RM multimodal (> 50 exploracions).
 • Formació en les indicacions de tractaments endovasculars i neurocirurgia vascular.
 • Redacció de protocols.
 • Formació en prevenció secundària (inclou indicacions de TEA i CEA).
 • Investigació clínica. Participació com a investigador en 1 o més projectes d'investigació o assajos clínics i en 3 o més publicacions (peer-reviewed journals).
 • Participar en activitats de formació.

A més de la coordinadora, que participa en tasques assistencials, l'equip de neuròlegs vasculars que composen la unitat és el següent:

 • Àngel Javier Ois Santiago.
 • Jordi Jiménez Conde.
 • Elisa Cuadrado Godia.

Disposa de personal d'infermeria altament especialitzada i formada en sessions anuals dutes a terme pel Pla director de la Malaltia Vascular de Catalunya i pels propis neuròlegs de la unitat. Realitzen tasques assistencials que inclouen el tractament fibrinolític en l'ictus agut, es responsabilitzen de la valoració de la disfàgia, de l'educació sanitària, de la formació a personal no adscrit a la unitat i participen en assaigs clínics multicèntrics. El coordinador i referent és David Iglesias, Cap d'Unitat de Neurologia.

L'equip compta amb una infermera coordinadora d'assajos clínics i especialista en disfàgia, integrada en l'equip assistencial (Gemma Romeral Ballester).

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat