Procés assistencial

Primera visita diagnòstica en el Servei de Neurologia

En aquesta visita, el metge explicarà al pacient i familiars el diagnòstic, així com les opcions terapèutiques actuals i la necessitat de control a les unitats multidisciplinàries. Se sol·licitaran les exploracions complementàries per valorar la funció muscular respiratòria (proves de funció respiratòria, gasometria arterial, determinació de la força dels músculs respiratoris i de la capacitat de tos, oximetria nocturna i radiografia de tòrax),  de la nutrició (analítica amb paràmetres nutricionals i videofluoroscòpia) i es realitzarà una valoració de les necessitats d'Ortopèdia.

Finalment, es facilitaran els mitjans per contactar amb el personal de la unitat,  actualment per telèfon, email, skype i es derivarà per controls periòdics a la Unitat multidisciplinària d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).

Visites successives a la Unitat Multidisciplinària d'ELA

Es realitzaran cada 2-3 mesos, però es modificaran a criteri del personal sanitari de la unitat segons l'evolució de la malaltia. 

En cada visita es realitzarà:

  1. Valoració neurològica amb la determinació de les escales d'avaluació d'ELA. Revisió de tractament.
  2. Avaluació de les limitacions funcionals, així com la indicació d'ortesis o altres sistemes per a facilitar la mobilitat.
  3. Avaluació de la disfàgia, així com la indicació del suport nutricional en funció de l'evolució de la malaltia.
  4. Avaluació de la funció muscular respiratòria, així com la valoració de suport ventilatori  i/o tècniques de fisioteràpia respiratòria pel maneig de secrecions bronquials.
  5. Avaluació psicològica tant del pacient com dels familiars.
  6. Avaluació de problemes socials.

Al finalitzar la visita, es reuneix l'equip de la unitat multidisciplinària amb la finalitat de realitzar un abordatge complet de la malaltia i valorar l'actitud segons l'evolució d'aquesta, tenint en compte els desitjos del pacient. En totes les visites  s’informa al pacient i familiar i es resolen els possibles dubtes que puguin tenir.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat