Objectius

Els objectius de la unitat multidisciplinària els podem dividir en tres apartats:

Assistencial

 • Assistència integral: tant mèdica, social i psicològica del malalt durant tot el procés de la malaltia.
 • Millorar la presa de decisions durant el procés de la malaltia per part del pacient.
 • Millorar la comunicació entre el malalt i la família durant tot el procés de la malaltia amb l’equip sanitari assistencial amb la utilització de noves tecnologies.
 • Reduir el nombre de desplaçaments del malalt a l’hospital mitjançant la coordinació de les visites el mateix dia amb els diferents especialistes implicats en el procés de la malaltia.
 • Coordinació amb l’assistència extrahospitalària agilitzant la comunicació i informació sobre la malaltia als equips assistencials domiciliaris (PADES), metge de família i cures pal·liatives.

Formació

 • Formació en el maneig de pacients amb ELA dels metges residents dels diferents serveis implicats en la unitat multidisciplinària, així com dels estudiants de medicina de la nostra universitat.

Recerca

 • Recollida de les dades clíniques durant tot el procés de la malaltia per a la creació de bases de dades.
 • Recollida de líquids biològics dels pacients (sèrum i plasma).
 • Realitzar projectes d'investigació clínics amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del pacient, així com la supervivència.
 • Realitzar assajos clínics amb noves dianes terapèutiques.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat