Conveni de col·laboració amb la Fundació Miquel Valls

Arran del conveni de col·laboració entre el Parc de Salut Mar (PSMAR) i la Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls a l’agost del 2015 s´inicia una atenció més estructurada als malalts amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) dintre de l’àmbit del PSMAR.

La Fundació Miquel Valls és una entitat privada catalana sense ànim de lucre, localitzada a Catalunya, que atén als malalts amb ELA i a la seva família amb l'objectiu fonamental de realitzar accions destinades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’Esclerosi Lateral Amiotròfica i altres malalties de motoneurona, així com donar-los suport i ajuda tant a ells com als seus familiars. També participa amb ajudes en projectes de recerca sobre ELA i realitza investigacions psico-socials i en teràpia ocupacional, a més, col·labora, fomenta i dóna suport a la investigació traslacional (investigació clínica i bàsica).

Actualment, la Fundació Miquel Valls atén aproximadament 340 pacients anuals, recomanant-los, tal i com aconsellen les guies nacionals i internacionals, controls en unitats multidisciplinàries hospitalàries.

L´aportació fonamental d´aquesta col·laboració és que des del setembre del 2015, es realitza quinzenalment una consulta multidisciplinària pel maneig dels pacients amb ELA per part de professionals del Parc de Salut Mar i de la Fundació Miquel Valls. Aquest canvi en el maneig dels pacients a l’Hospital del Mar ha aconseguit millorar el treball i la interacció entre els professionals sanitaris que participen en l´atenció d´aquests pacients, reduint el número de visites hospitalàries i els desplaçaments per part dels pacients, així com ha augmentat la complexitat dels malalts seguint la seva voluntat (traqueostomia, nutrició enteral ...).

La creació d’una Unitat Multidisciplinària d’Esclerosi Lateral Amiotròfica en l’àmbit del Parc de Salut Mar i conjuntament amb la Fundació Miquel Valls permet:

  • Una atenció integral del pacient amb criteris homogenis i protocolitzats.
  • Simplificar el procés assistencial.
  • Millorar la qualitat del servei prestat.
  • Augmentar la satisfacció del malalt i dels cuidadors.

La creació d’una Unitat Multidisciplinària d’Esclerosi Lateral Amiotròfica aporta el reconeixement de la coordinació entre els professionals implicats en l´atenció dels pacients amb ELA en el nostre centre, millorant la vessant assistencial, de docència i de recerca, mitjançant la gestió clínica, el treball multidisciplinar i la corresponsabilitat de tots els professionals implicats. 

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat