Equip mèdic

La Unitat Multidisciplinària d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) està integrada per personal de dues institucions, el Parc de Salut Mar i la Fundació Miquel Valls. En concret, els especialistes del servei de Neurologia, Pneumologia, Fisioteràpia de respiratori, Rehabilitació i Nutricionista són treballadors del Parc de Salut Mar mentre que els professionals de Teràpia Ocupacional, Psicologia i Treball Social són treballadors de la Fundació Miquel Valls.

 • Miguel Ángel Rubio
  Neuròleg                    
 • Juana Martínez-Llorens
  Pneumòleg          
 • Ana Balañá
  Fisioterapeuta de respiratori 
 • Anna Guillén-Solà
  Rehabilitadora                 ​            
 • Montserrat Villatoro
  Nutricionista            
 • Roser Vendrell
  Terapeuta ocupacional   
 • Anna Camps  
  Psicòloga          
 • Cristina Gil    
  Treballadora Social