Valoració hospitalària treball social

  • Oferir espais de contenció, reforç positiu i/o empoderament.
  • Detectar necessitats, situacions de vulnerabilitat, negligències, risc, etc.