Valoració hospitalària teràpia ocupacional

  • Detectar necessitats de l'afectat/da relacionades amb les activitats de la vida diària. 
  • Resoldre necessitats detectades in situ, sempre que sigui possible. 
  • Recollir demandes de les famílies i derivar a professionals referents de la fundació Miquel Valls o equip mèdic. 
  • Planificar visites a domicili, si s'escau, als afectats col·laboradors de la Fundació Miquel Valls. 
  • Provar dispositius ortopèdics disponibles a l'hospital i presa de mesures. Assessorament de productes ortoprotèsics.
  • Derivació a UTAC dels pacients que són susceptibles del seu servei (comunicació alternativa).
  • Assessorament a familiars/cuidadors.