Valoració respiratòria

  • Avaluació funcional: a través de diferents exploracions complementàries avaluar periódicament la funció dels músculs respiratoris.
  • Valoració individualitzada del tipus de ventilador, així com el mode ventilatori i la forma d'accés a la via aèria.
  • Assistència pel maneig de secrecions bronquials.